Ministerstvo zemědělství znovu povolilo použití jedu proti hrabošům. Zaděláváme si na problémy, říká ornitolog

17. březen 2020

Ministerstvo zemědělství znovu povolilo povrchovou aplikaci jedu proti hrabošům. I kvůli mírné zimě jich totiž rapidně přibývá a hrozí zničení úrody. Ornitologové, myslivci a ochránci přírody ale varují, že se otráví i celá řada dalších živočichů. (repríza)

„Zemědělské plochy mají řadu dalších funkcí, dohromady jim říkáme ekologické služby, a ty musí běžet nerušeně dál. Do krajiny takový razantní zásah nepatří,“ zdůrazňuje předseda České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek. Podle Vladimíra Píchy ze Zemědělského svazu je ale použití jedu nutné, a to na těch nejvíce zasažených polích.

Čtěte také

Zejména na střední a severní Moravě, Vysočině a ve středních a západních Čechách jsou oblasti, kde počty hrabošů pětinásobně překračují tzv. práh škodlivosti, který je definován jako 20% poškození porostu. Právě na těchto polích by mohlo dojít k použití jedu.

„Nevylučuji, že to tak někde může být. Ale situace rozhodně není tak dramatická, jak se nám často předkládá,“ reaguje ornitolog a poukazuje na to, že jedy zahubí i přirozené nepřátele hrabošů, kteří se ovšem rozmnožují mnohem pomaleji.

Zaděláváme si na problémy v dalších letech, kdy opět budeme muset sahat po výjimečných řešeních. A nikdy nedospějeme ke zdravé krajině, kterou chtějí ornitologové, myslivci i široká veřejnost.
Zdeněk Vermouzek

Podle Píchy ale Vermouzek mluví o v zemědělství dávno nepoužívaných typech jedů, které zanechávají výrazné zbytky a přenášejí se i na necílové druhy – dopad na ně prý ale i tak byl podle jedné studie menší než 5 %.

Čtěte také

Vermouzek ovšem namítá, že dopady nejsou přesně vyčíslitelné, protože příčiny úhynu zvířat se mnohdy nezkoumaly. Nebezpečné prý mohou být i přípravky, jako je Stutox II – laboratorní testy prokázaly, že v Maďarsku se otrávili dva orli královští a dva orli mořští.

„To, co je jed pro hraboše, nemusí být jedem pro většího živočicha,“ podotýká Pícha s tím, že při správné aplikaci větším býložravcům nebezpečí nehrozí. Po několika granulích jim totiž začne být špatně a přestanou jíst – stačí proto zrníčka rozprostírat a nevytvářet hromádky.

Je to jen o míře. Pokud je potřeba v krizové situaci použít přípravek na likvidaci hraboše, tak ano. Jinak je to stejné, jako když máte zápal plic a léčíte ho teplým čajem.
Vladimír Pícha

Ministerstvo zemědělství jako hlavní prostředek pro boj s přemnoženými hlodavci doporučuje hlubokou orbu. Pícha ale upozorňuje na to, že ta je zároveň velmi škodlivá ve vztahu k hospodaření s vodou a k suchu.

autoři: Tomáš Pavlíček , ert

Související