Mezi horní a dolní komorou parlamentu je velký morální rozdíl, říká František Bublan

20. březen 2019

Bývalý ministr vnitra František Bublan nemohl v době komunismu vykonávat svou původní profesi kněze. V politice se pak vždy snažil o vstřícnou cestu a hodnocení každého konkrétního případu, navzdory své stranické příslušnosti.

„Nikdy jsem nebyl zarputilý straník. Vlastně jsem ve straně ani nebyl. Snažil jsem se řešit věci s nadhledem. Možná jsem už v životě poznal, že nic není černobílé a vždycky je třeba hledat vstřícnou cestu. V politice jde především o společenskou kohezi. O to, abychom se stále nedělili na nějaké tábory, ale snažili se naopak o společné dobro,“ uvádí a zdůrazňuje současně potřebu konsenzu a vycházení si napříč stranickým spektrem vstříc.

Politik, bývalý ministr vnitra, senátor a bývalý ředitel civilní rozvědky František Bublan původně studoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, kde ale po dvou letech studia přerušil a přešel na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích, kterou absolvoval roku 1976. Následně po dobu dvou let pracoval jako duchovní v Mikulově a Břeclavi. Poté, co v roce 1977 podepsal Chartu 77, mu byl odebrán státní souhlas k výkonu činnosti duchovního a musel pracovat v dělnických profesích. V letech 1979–1990 byl řidičem. Po sametové revoluci byl od roku 1991 zaměstnán u BIS. V roce 2004 ho Stanislav Gross vybral jako svého ministra vnitra. Ve volbách v roce 2006 byl zvolen do Poslanecké sněmovny za ČSSD. Ve Sněmovně setrval do října 2012, kdy na poslanecký mandát rezignoval. Je ženatý, má tři děti.

Etika komor

Z pozice bývalého kněze také hodnotí rozdíl mezi horní a dolní komorou Parlamentu ČR.

„Zažil jsem Poslaneckou sněmovnu a potom i Senát. Mezi těmito prostředími je v morálce docela veliký rozdíl. V Senátu by si nikdo nedovolil vyloženě lhát, protože by se před ostatními senátory necítil dobře. V Senátu se všichni snažili, aby se přijalo to nejlepší. Ve Sněmovně bylo docela běžné, že se lhalo, tam mi bylo mnohdy i fyzicky špatně z toho, jak dva tábory, koalice a opozice, proti sobě bojovaly,“ říká.

Věci je třeba řešit s nadhledem a hledat konsenzus.
František Bublan

Čas ukáže

Podle Bublana ale politika není pouze prostorem pro lhaní, zatajování a manipulování skutečností. „Někdy se lež používá k tomu, aby se prosadily názory té či oné strany. Nakonec to ale vždycky vyjde najevo a čas ukáže, že to bylo jinak,“ vysvětluje a dodává:

Z vedení ČSSD a jeho koalice s Andrejem Babišem jsem jako člen strany na rozpacích, přiznává Jan Mládek

Jan Mládek (ČSSD), ekonom a politik, (2014-2017) ministr průmyslu a obchodu ČR, (2005-2006) ministr zemědělství

Ekonom a politik Jan Mládek zastával dvakrát funkci ministra: poprvé v resortu průmyslu a obchodu, podruhé zemědělství. Je také dlouholetým členem ČSSD. „Podobně jako se starším členům KSČM v době sametové revoluce něchtělo převlékat z kabátu (a změna už jim za to nestála), i já ve svém věku nebudu stranickou příslušnost měnit,“ říká.

„Vzpomínám si na jednoho politika, nebudu ho jmenovat, se kterým jsme se o něco přeli v rozhlase. Později jsem mu říkal, že přeci ví, že to není tak, jak říkal. Odpověděl souhlasně. Řekl, že to takhle ale potřebuje. Onen politik po několika letech skončil, a docela neslavně.“

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s jejím hostem. František Bublan mimo jiné kriticky hovoří o Andreji Babišovi a jeho politických krocích.

autoři: Barbora Tachecí , kte

Související