Listopad 1945: Československo ve stínech války

6. listopad 2015

Půl roku po skončení druhé světové války leží její důsledky na Československu jako všudypřítomný dusivý příkrov – oběti, vojáci, vzpomínky, soudy...

Listopad 1945 je optikou snímků dochovaných v archivu Českého rozhlasu obzvlášť temný.

Z několika záznamů nejrůznějších vzpomínkových akcí jsme vybrali dva: nesmiřitelně pojaté dušičkové slavnosti v Lidicích a symbolickou slavnostní inauguraci studentů popravených v době protektorátu, k níž došlo na Karlově univerzitě.

Ze zvukově dochovaných listopadových projevů prezidenta Edvarda Beneše je jednoznačně nejzajímavější ten, který byl pronesen při slavnostním znovuotevření Vojenské akademie.

Vybraná ukázka ilustruje Benešův mnichovský komplex i jeho snahu účelově upravovat historii.

Čtěte také

Dvojnásob otřesný je záznam rozhovoru s terezínským vězněm – jeho zážitky jsou syrovou obžalobou nacismu.

Manipulativní a propagandistický způsob vedení rozhovoru s malým chlapcem zase obžalobou nastupujícího komunismu.

Kontrastní je ve své dochované výmluvnosti dvojnásobné svědectví o rozloučení s americkou a sovětskou armádou.

Zatímco zachovaný fragment loučení s americkou armádou v Plzni vyznívá autenticky civilně, masové rozloučení s Rudou armádou na Václavském náměstí je přehlídkou ideologie a servility.

František Gel začíná v listopadu 1945 se svou impozantní sérií reportáží z Norimberského procesu – dochovala se z nich jediná, a to ve velmi špatné zvukové kvalitě.

V našem pořadu ji proto – pro přiblížení dobových reálií – doprovází pozdější svědectví stenografky, která v Praze Gelovy telefonické zprávy zaznamenávala.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio