Lidé často chtějí své dluhy zaplatit, ale exekutor s nimi nekomunikuje, říká Iuridicum remedium

Exekuce
Exekuce

Snížit odměny exekutorům chce od letošního dubna vyhláška ministerstva spravedlnosti. Podle exekutorské komory to bude pro část exekutorů vyloženě likvidační. Mohl by tento krok vést k ohrožení vymahatelnosti práva v České republice?

„I kdyby některé exekutorské úřady zkrachovaly, tak ty ostatní budou schopny zajistit vymáhání dluhů,“ uvedl v našem vysílání ředitel organizace na ochranu lidských práv Iuridicum remedium Jan Vobořil.

Podle něj jsou v současné době exekutorské odměny skutečně vysoké. Vysoké náklady, kterými exekutoři argumentují, ředitel zpochybnil.


Jan Vobořil: „Z mé zkušenosti zejména u těch menších dluhů, je vymáhání v podstatě technická a velmi automatizovaná záležitost, za kterou získává exekutor i u těch nejmenších dluhů v řádu desetikorun odměnu včetně náhrady nákladů ve výši 7500 korun, což je poměrně vysoká odměna. Prostor pro její snížení zde tedy určitě je.“

Upozornil, že v rámci novely naopak exekutoři získávají větší možnosti v případě neúspěšných exekucí. „V současné době exekutorské úřady obvykle nežádají od oprávněných nějaké zálohy nebo platby za neúspěšné exekuce, takže tato nová část vyhlášky by měla kompenzovat jejich případné ztráty.“

Přestanou se lidé exekucí bát a přestanou platit pokuty, jak varují kritikové vyhlášky? „To poznáme, a je věcí ministerstva spravedlnosti, aby průběžně vyhodnocovalo dopad práva na faktický stav.“

Jak se vůbec exekutoři chovají k dnešním dlužníkům? „Z našich zkušeností je běžné například v případě dlužníků seniorů to, že exekutoři s nimi nejsou ochotni komunikovat. Exekutorský úřad je často na druhé straně republiky, a starý člověk se tam těžko dopraví, aby se třeba podíval, kolik dluží. Senioři také často nedostávají odpovědi na své dopisy,“ kritizoval ředitel.

„To je velký problém, protože ti lidé většinou chtějí své dluhy zaplatit, ale nejsou schopni se dobrat nějaké částky, kterou mají uhradit, protože exekutor s nimi prostě nekomunikuje,“ konstatoval Jan Vobořil.