Lída Rakušanová: Patriarchát v katolické církvi patří do středověku

8. říjen 2021

Francouzská vyšetřovací komise, která po bádání, trvajícím dva a půl roku, v církevních, soudních a policejních archivech a po vyslechnutí nesčetných osobních svědectví došla k otřesnému závěru, že představitelé tamní katolické církve od roku 1950 sexuálně zneužili víc než 200 tisíc dětí a mladistvých, vznikla z iniciativy francouzské katolické církve. A remešský arcibiskup se k jejímu závěru postavil čelem: Veřejně vyjádřil své zděšení a oběti požádal o odpuštění. 

„Čas dvojznačnosti a naivity skončil. Tyto skutečnosti tvoří naše živé svědomí,“ řekl, aniž by se snažil vymlouvat, jak se to často stává v katolických kruzích v jiných zemích, že pachatelů byly ze všech kněží ani ne tři procenta.

Čtěte také

Když se na pravidelné generální audienci ve Vatikánu papež František omlouval obětem a mluvil o neschopnosti církve si po dlouhou dobu tyto případy přiznat jako o hanbě, dodal, že myslí také „na francouzskou církev, aby, když už si uvědomila tuto otřesnou realitu, se mohla vydat cestou vykoupení“.

Dodejme, že přiznat si vinu je předpokladem jakékoli nápravy. Pokud jde o českou katolickou církev, mají k tomu její představitelé zatím ještě daleko.

Kardinál Dominik Duka mluvil už před lety o pedofilních skandálech v církvi jako o problému, který se Česka týká jen okrajově, jestli vůbec. V roce 2010, když šly například oběti v Německu se svým traumatem na veřejnost po stovkách, řekl Duka v Českém rozhlase, že se „nejedná v pravém slova smyslu o pedofilii, protože se jedná vlastně o zneužívání dětí v oblasti fyzické, jsou to fyzické tresty, a v oblasti psychické“.

Soudíc podle toho, jak kardinál Duka dodnes zpochybňuje případy sexuálního násilí, evidentně svůj názor nezměnil.

Bezpečný domov pro všechny

Problémy katolické církve jsou ale podstatně hlubší. Mezinárodní svaz ženských řádů, reprezentující půl milionu jeptišek, si před časem stěžoval na to, že se v církvi etablovala „kultura mlčení“, a vyzval řádové sestry, aby každý případ sexuálního násilí ohlašovaly.

Čtěte také

Faktem je, že sporadicky se to například v Německu už děje. A najevo vycházejí otřesné případy, kdy osmnáctiletou řádovou sestru, těhotnou po znásilnění knězem, církev zavrhne a nepomůže jí ani soud, protože se, ztuhlá hrůzou, prý nebránila a nekřičela, když ji její zpovědník přepadl.

Ženský magazín vatikánského listu L’Osservatore Romano následně potvrdil, že církev znásilňování řeholnic ignoruje. A dodal, že to souvisí se strukturou katolické církve, v níž muži mají veškerou moc.

Papež František vyzval francouzské katolíky, aby převzali svůj díl odpovědnosti a pomohli zajistit, aby církev byla, jak to formuloval, „bezpečným domovem pro všechny“. Na místě je bohužel obava, že se to nepodaří, ani kdyby se katolíci celého světa snažili sebevíc.

Lída Rakušanová

Francois Devaux z organizace, která ve Francii pomáhá obětem sexuálního násilí v církvi, nyní řekl, že katolická církev zradila důvěru dětí i svých vlastních lidí. „Zradila vše. Tomu se říká strašný systémový mechanismus v instituci, která nefunguje a potřebuje hlubokou reformu.“

Dodejme, že chce-li katolická církev skutečně změnit svou strukturu, nezbude jí než poslat středověký patriarchát konečně na smetiště dějin. Bez zrovnoprávnění žen nebude „bezpečným domovem pro všechny“ nikdy.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu

Spustit audio