Ledovce odkrývají důsledky vraždy arcibiskupa Becketa. Víc než 800 let staré znečištění olovem

1. duben 2020

Tak jako stromy, mají i ledovce svého druhu letokruhy, do kterých je zapsán kus historie. A není to poprvé, co ledovce promluvily o minulosti. Vzpomeňme si například na slavného pravěkého lovce Ötziho. Teď odhalují okolnosti vraždy Thomase Becketa.

V „letokruzích“ alpského ledovce se nachází dávné usazeniny olova. Ty vznikaly při těžbě stříbra ve středověku a před více než 800 lety je do švýcarských hor zanesl vítr.

Znečištění ovzduší olovem bylo ve 12. století podobné jako později během průmyslové revoluce.

Vědci se ve studii (zveřejněné v časopise Antiquity) zabývali právě množstvím usazenin toxického kovu v ledu a prostřednictvím takto získaných dat dokázali vypozorovat proměnlivou intenzitu těžby stříbra ve středověké Anglii. Srovnání s daňovými výnosy ze stříbra na daném území pak odhady odborníků potvrdilo.

Becketův osud

Do alpských ledovců se nepřímo zapsal i tragický příběh canterburského arcibiskupa Thomase Becketa. Jeho spor s králem Jindřichem II. se totiž negativně promítl do těžby a výroby stříbra.

Když v důsledku sporů nechal král v roce 1170 Becketa brutálně zavraždit, rozhněval si celou katolickou církev. A aby si papeže a preláty zase udobřil, nechal Jindřich II. vystavět po celé zemi početné kláštery.

To se opět projevilo v intenzitě těžby stříbra, což prý dokazují i usazeniny ve švýcarských ledovcích.

autoři: Ondřej Klapal , marz
Spustit audio

Související