Kristina Žantovská: Glosa o zlých učitelích

13. červenec 2023

Výtvarník a pedagog Jiří Černický otevřel Pandořinu skříňku. „Vypjatost doby, jež vnímá jako spíše omezující než osvobozující“, jak píše ve svém vysvětlujícím dopise, ho zbavila chuti na škole dál učit. Studenty Katedry volného umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ohrožuje to zásadní, co dává roli profesora smysl, kritické hodnocení jejich práce. 

Hyperkorektnost ve vyjadřování, zmatení pojmů a obrana „práv všech a na všechno“ stále víc znemožňuje pravdivě a svobodně věci pojmenovat. Přitom dobrý učitel nebo profesor může studenta ovlivnit na celý život, všimnout si, v čem se rozvírají jeho schopnosti nebo talenty, iniciovat jeho další směřování... de facto mu pomoct se v tom „širém světě“ najít a uplatnit.

Čtěte také

Vzpomínám docela často na mou učitelku češtiny a literatury na základní škole na Strossmayerově náměstí. Už od dveří střílela otázky a do tlustého sešitu si zapisovala všelijaké značky podle toho, jak jsme uměli, nebo neuměli odpovědět. Když z nás vypadlo pár neartikulovaných slov místo odpovědi, zahulákala „Celou větou!“ Na každého z nás za semestr (tak to měla koncipované) nasbírala desítky poznámek – n znamenalo neví, hvězdička naopak znalost, někdy to bylo jen plus nebo minus, podle důležitosti otázky. 

Byla to přísnost a ráznost

Držela nás celou hodinu ve střehu a naprosté pozornosti; občasné diktáty a na konci pololetí v jejím kabinetu individuální přezkoušení každého z nás v délce 20 minut – zkoušení u tabule před celou třídou se nekonalo – pak završily výslednou známku. Pokud si dobře pamatuji, nikdo z nás nikdy nedostal na vysvědčení jedničku. Všichni jsme se jí báli! 

Čtěte také

Když jsme prokazovali lenivost nebo neznali něco naprosto zásadního, zahulákala, že jsme Zabulóni! Až v dospělém věku jsem se dopátrala, že to byl jakýsi kmen objevující se v bibli. Zda to byli úplní trulanti, jsem nenašla nebo si to již nepamatuji. Ale protože je to slovo zvukomalebné a zaznívá v něm jisté blbkovství, používám ho dodnes. A nemusím nikoho urazit explicitně.

Zkrátka a dobře, její nároky a metody měly za následek, že jsme se učili jak mourovatí. Dodám ještě, že jsem měla štěstí na konec té ozdravné doby, než nás okupovali Rusáci, kdy se proměňovalo i školství. Poslední dva ročníky devítiletky jsme byli rozděleni na třídu studijní a praktickou, s výhledem na to, kdo půjde studovat dál a kdo se vydá na učňák. Ve studijní třídě nás bylo 19 a výuka frčela. Někdo byl lepší v humanitních oborech, někdo v těch přírodovědných a matematických. Ale jelo se.

Dnes by už něco takového neprošlo

Na střední škole jsem se už českou gramatiku prakticky nemusela učit, to jsem si jenom četla a rozšiřovala si „literární obzory“. Každý, kdo prošel jejím tvrdým výcvikem, řekl to samé: „Angelisová, ta mi dala, baba, ale naučila!“ Čest a nehynoucí slávu její památce!

Myslím si, že by dnes její způsoby nepřipustila škola, neunesli je rodiče, a už vůbec ne děti. Hrozila by jí žaloba za tvrdé zacházení, za psychickou újmu, za přílišné nároky a v zásadě za nerespektování lidských práv. Pravděpodobně by byla ze školy vyhozena.

Říká se tomu prý pokrok...

Autorka je publicistka a divadelní dramaturgyně

Spustit audio