Komenského vzdělávací zásady budou platit, co lidstvo bude lidstvem, tvrdí znalec

14. listopad 2020

Rodák z Uherského Brodu, myslitel, biskup a především pedagog Jan Amos Komenský v mnohém předběhl svou dobu. Univerzální platnost jeho teorií i osobní houževnatost fascinují dodnes.

„Dětství Komenského se odehrávalo v rozbouřených dobách sváru katolicismu se zastánci stavovských svobod i svobod náboženských,“ říká v Magazínu Leonardo komeniolog Petr Zemek z Muzea Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě.

Na jihovýchodní Moravě byly kromě permanentního tureckého ohrožení hrozbou i neurovnané poměry v uherském království. „Takže v roce 1605 byla Morava napadena uherskými povstalci a tak poničena, včetně Uherského Brodu.“

Život v neklidné době

„V té době se sirotek Komenský nacházel ve Strážnici, která byla vypálena. Takže Jan Ámos vstupuje vskutku do neklidné doby. Později byl ale jako nadějný student přerovské českobratrské školy vyslán na zahraniční studia do západní Evropy.“

Zásady, které Komenský formuloval, budou platné po tu dobu, co bude lidstvo lidstvem. Jde o na poznání člověka založenou didaktiku, na jeho přirozených potřebách i přirozených potřebách poznávání. K tomu má učitel žáky vést, a na tom s nimi pracovat.
Petr Zemek

A stal se knězem

Byly dvě možnosti: buď bude knězem, učitelem nebo obojím. „Po návratu ze studií začíná svou pedagogickou kariéru na přerovské škole, a od roku 1616, kdy byl ordinován knězem, začíná i jeho kněžské působení,“ vysvětluje komeniolog.

Čtěte také

Komenského snaha o reformu školství byla inspirována mimo jiné osobností Jana Jindřicha Alsteda a jeho pojetím encyklopedismu. „Tak měli být lidé vzděláváni, bylo to něco, co předchází dnešní Wikipedii. (...) Dalšími impulsy byly jeho osobní zkušenosti ze školství nejdříve v Přerově, pak ve Fulneku.“

Komenský rozdělil i průběh výuky, který je v podstatě zachováván do dnešních dnů. „Jsou to čtyři šestiletá období... První je škola mateřská se silnou rolí matky, protože mladý člověk má být podle Komenského vychováván především matkou. Od šesti let je čas základní školy pro všechny děti bez rozdílu sociálních poměrů a pohlaví, všichni by také měli být vzděláváni v mateřském jazyce.“

Další vývojové stupně mají učit jazykům, zvláště latině i jazykům sousedních zemí, ale opět prostřednictvím mateřského jazyka.

Jan Amos Komenský

Komenský celebrita

Proslulost Komenského jako pedagoga i myslitele se šířila postupně. „Bylo to díky vztahům, které po roce 1628 navazoval. Tehdy se uchytil v Lešně, kde dostal místo na tamním gymnáziu a kde praktikoval své metody.“

Čtěte také

„Druhým mezníkem bylo vydání díla Pansofia, které je důležitým momentem filozofického uvažování. Protože se v něm Komenský snažil napravit poměry ve společnosti prostřednictvím jakési všemoudrosti.“

Díky Komenského přátelům v Anglii zafungovaly jeho pansofické myšlenky i tam. „A tak v zemi i nějaký čas působil. To byl také začátek jeho věhlasu, který postupoval dál. Byl zván do Ameriky a Francie, ale pak přijal pozvání do Švédska od samotné královny, v jejíchž službách působil několik let.“

„Nakonec se Komenský usadil v Amsterodamu, kde završil své působení. Zde také zrekonstruoval a znovu vydal většinu těch svých děl, které během dramatických událostí svého života ztratil,“ shrnuje závěrem komeniolog Petr Zemek.

Celý pořad najdete v audozáznamu. 

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.