Klimatolog Halenka: Co se s klimatem děje, jsme věděli dávno. Za situaci, kam se dostáváme, si můžeme sami

21. srpen 2021

Vědci už dlouho varují, že stávající způsob využívání přírodních zdrojů je neudržitelný. Přesto emise skleníkových plynů dál rostou. Zpráva mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu uvádí, že je třeba asi dvacet let na to, abychom viděli – podle minimalistických scénářů – dopad úsilí snahy o snížení emisí. „Zatím se nezdá, že bychom se velmi rychle chtěli vydat jako celá civilizace správným směrem. Ačkoliv Evropa na ostatní významně tlačí,“ shrnuje klimatolog Tomáš Halenka.

„Scénáře, které zpráva přináší, míří do budoucnosti. Záleží na tom, kam se politické reprezentace rozhodnou, že společnost povedou. A bude záležet, co po nich společnost bude chtít,“ tvrdí Halenka z Katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který se podílel na zpracování hodnotící zprávy panelu, označovaného v angličtině zkratkou IPCC.

Čtěte také

Klimatolog upozorňuje, že ani evropské snahy o snižování emisí toho nemusí příliš změnit: „Kapacita Evropy není tak velká proti velkým emitentům CO2.“

Zpráva také pomocí modelových simulací upřesňuje takzvaný uhlíkový rozpočet. „Tedy ukazuje, kolik COsi ještě můžeme dovolit vypustit. Pokud  bychom v rozumné době došli ke způsobům, jak skleníkové plyny z atmosféry zase odčerpat, tak bychom pak spíš mluvili o těch emisích, které v atmosféře zůstávají.“

Nejjednodušší je působit na to, aby se člověk choval v souladu s přírodou a do atmosféry už nic nepřidával.
Tomáš Halenka

Je však otázkou, jak rychlý rozvoj technologií na odčerpávání skleníkových plynů z atmosféry bude.

Čtěte také

„Tedy jak rychle je bude možné nasadit provozně, jak budou účinné, jakou kapacitu budou mít. A samozřejmě je nejjednodušší působit na to, aby se člověk choval v souladu s přírodou a do atmosféry už nic nepřidával,“ míní klimatolog.

„Ale v současné době je velmi zřejmé, že chceme-li se udržet na scénářích optimistických a nízkých, tak na odčerpávání skleníkových plynů z atmosféry, zejména CO2, spoléhat musíme.“

Co se děje, jsme věděli

Informace a varování, které zpráva IPCC dává, jsou robustní od začátku. A jednotlivé zprávy od první až po tu současnou se postupně vlastně jen zpřesňují, přibližuje vědec:

Čtěte také

„Novinové titulky, že se klimatická změna zrychluje, bych okomentoval jen tím, že pokud je systém v nerovnováze – což je, protože teplota roste , tak když do systému dále přidávám, tak přece nemůžu čekat zpomalení.“

Ona robustnost výsledků vyplývá z postupného upřesňování, zdokonalování a rozšiřování poznatků, které mají vědci k dispozici. Využívat také mohou čím dál složitější a komplexnější modely.

Za situaci, do které se postupně dostáváme, si civilizace může sama. Tedy že se politici neodvážili do toho vstoupit výrazně dříve.
Tomáš Halenka

„Ovšem napříč všemi metodami, ke kterým se předchozí zprávy vyjadřovaly a jejichž výsledky shromažďovaly a hodnotily, byly závěry víceméně stejné,“ říká jeden ze spoluautorů studie panelu OSN.

Čtěte také

„Takže jsme věděli, co se děje, minimálně před třemi takovými zprávami. Už v té době bylo jasné, co je potřeba dělat. Za situaci, do které se postupně dostáváme, si civilizace může sama. Tedy že se politici neodvážili do toho vstoupit výrazně dříve.“ 

Poslechněte si celé Studio Leonardo, Tomáše Halenky se ptá vědecký redaktor Štěpán Sedláček. 

Jakou roli v globálních změnách hraje metan ze zemědělství a také vodní páry? 

autoři: Štěpán Sedláček , oci
Spustit audio

Související