Klement Gottwald byl řečník nadaný od Boha. Nikdo ho to neučil, tvrdí jazykovědec

4. únor 2021

V roce 1948 se v Československu chopili moci komunisté. V jejich čele stál Klement Gottwald, první poúnorový předseda vlády.  Komunisty podporovala tenkrát nezanedbatelná část obyvatelstva, a to i díky Gottwaldovým řečnickým schopnostem. Doklady o tom v podobě mnoha hodin záznamů jeho projevů uchovává Archiv Českého rozhlasu.

Účinkují: hlavní archivář Českého rozhlasu Miroslav Turek, jazykovědec Josef Štěpán
Připravili: Jaroslav Skalický, Josef Kluge
Premiéra: 26. 2. 2018

„Mám radost, že se mi podařilo dát dohromady unikátní dokumentační materiál. Na druhé straně je to hrůza, protože Klement Gottwald podle mě nebyl normální člověk, ale byl nesmírně mstivý a necenil si lidského života,“ říká v Magazínu Leonardo hlavní archivář Českého rozhlasu Miroslav Turek.

Podle něj jde celkem o 81 projevů v celkové délce více než 25 hodin, které pokrývají úsek z let 1946 až 1953. „Poslední projev proslovil Gottwald několik dnů před svou smrtí, kdy odjížděl do Sovětského svazu na Stalinův pohřeb.“

Kult osobnosti

V roce 1953, kdy tento předseda vlády zemřel, rozhodla nejvyšší místa, že vše, co namluvil, bude vydáno v souboru projevů pro poučení i pro archivní účely.

Čtěte také

„Vyrobit tolik gramofonových desek nebylo jednoduché. Celá výroba se tak protáhla do roku 1955. V době, kdy se desky mohly začít lisovat, přišel 20. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, který odhalil kult osobnosti, a najednou některé věci začaly být komunistům velice nepříjemné.“

Celý soubor projevů ležel v archivních fondech někdejšího Ústavu marxismu-leninismu. „Po roce 1990 byly zkušební gramofonové desky předány do Národního archivu a matrice rozhlasu. A tady ležely až do současnosti, a vzhledem letošnímu osmičkovému výročí jsem se rozhodl, že je všechny přetočím do počítače a zpřístupním,“ dodává Turek.

Dnes má k těmto nahrávkám přístup každý redaktor, který se zabývá tvorbou dokumentárních pořadů.

Bojovný, úderný, ale kultivovaný

Jazykovědec Josef Štěpán, který se zabýval stylem a jazykem komunistického vůdce, přiznává, že Gottwald byl dobrým řečníkem, kterému projevy pomohly získat přízeň veřejnosti.

Klement Gottwald

„Byl to talentovaný řečník, jeho jazyk byl kultivovaný a spisovný. Styl měl jasný a přitom bojovný a úderný. Dokázal zaujmout adresáty a podnítit je k činnosti. Byl nadaný od Boha, nikdo ho to neučil.“

Gottwald si své projevy zkoušel už ve 20. letech, kdy vystupoval na stranických sjezdech a podobných příležitostech. „Jsou pro něj typické řečnické otázky, na které je jasná odpověď ano, ne. Na některé z nich si i sám odpovídá,“ vysvětluje jazykovědec. 

Dokázal vzbudit pozornost

„Využíval hlavně jazykových prostředků s výzvovou funkcí, které souvisely s jeho mluveným projevem. U podstatných jmen to bylo oslovení, vokativ, u sloves rozkazovací způsob, imperativ. Tím navazoval s posluchači kontakt a vzbuzoval pozornost.“

Čtěte také

Svým způsobem navazoval i na některá spojení z doby husitské, všímá si jazykovědec. „Jako například: nepřátel se nelekejte, na počet nehleďte, každého bijte, nikoho neživte.“

Důležitým prostředkem jazyka a stylu Klementa Gottwalda je opakování slov a větných vzorců, aby zdůraznil některé své myšlenky a současně udržel pozornost posluchače. „Využíval také často slovesa bojovat nebo podstatného jména boj. Vyvolával u posluchačů odhodlání k boji za plnou národní a sociální spravedlnost.“

„Je zajímavé, že jeho jazyk byl spisovný, i když mluvil k lidem, kteří mezi sebou spisovným jazykem nemluvili. V té době měl spisovný jazyk vyšší prestiž než v současné době, a to i pro ty se základním vzděláním,“ popisuje Gottwaldův řečnický um Josef Štěpán.

Jaký byl první poúnorový předseda vlády? Poslechněte si celý pořad. 

autoři: Jaroslav Skalický , Josef Kluge , oci
Spustit audio

Související