Klára Notaro: Kraj ve Francii, do kterého se zamilovala Toyen

11. květen 2022

Na jihozápadě Francie se nachází krásný kopcovitý kraj nesoucí jméno Le Quercy. Dubové lesy se tu zjara jasně zelenají a rozprostírají se široko daleko. Podél cest roste kapradí, divoké orchideje, u vesnic jsou sady s ořešáky, pasou se tu ovce, v údolích tečou řeky, podle kterých se od dob francouzské revoluce jmenují jednotlivé departementy.

Na jaře je zde málo turistů, tak lze v klidu jezdit po památkách – to jsou zejména starobylá města s gotickými hrady, románské kostely a – jeskyně. Jeskyně jsou slavné nejen pro své úžasné prostory a krápníky, ale hlavně pro realistická zobrazení velkých zvířat.

Čtěte také

V departementu Lot je pozoruhodná jeskyně Cougnac – obrazy mamutů a sobů jsou staré asi 30 tisíc let.

V nedaleké jeskyni Pech Merle lze obdivovat stopy dítěte, které ztuhly v bahnitém podkladu. Dítě se asi bylo podívat na krásné kresby koní. Kolem nich jsou negativní otisky rukou a na stejném místě je vidět obraz dvoumetrové štiky. Starší malby jsou vyvedeny červenými minerály, mladší obrazy jsou malovány černým uhlem. Malíř nemohl práci uskutečnit sám – pomocníci mu svítili lojovými lampičkami – těch se tu našlo bezpočet. Odborníci se domnívají, že malíři měli žáky a že zde malovalo mnoho generací umělců zhruba před 25 tisíci lety. Zvířata byla kreslena nebo ryta mistrnou rukou bez zaváhání, bez oprav.

Cyklisté, kanoisté a labužníci

Jak vypadali tehdejší obyvatelé tohoto kraje? Byli vysocí, měřili až 190 cm, byli tmavé pleti a měli modré oči. V jeskyních nebydleli, byli napůl nomádi. Jeskyně pro ně byly nebezpečné, protože je obývali medvědi a obří hyeny.

Čtěte také

Z jakých důvodů naši předkové malovali zvířata na skalní stěny hluboko pod zemí? Nejspíš byly jeskyně jakýmisi svatyněmi. Pokud jsou zobrazeni lidé, tak jsou většinou načrtnuti symbolicky pár čarami, zasaženi oštěpy, s duší vznášející se vzhůru v podobě ptáka. 

Jakou symboliku mají tyto obrazy? A co znamenají grafické znaky doprovázející obrazy zvěře? Jakými jazyky asi tehdejší lidé mluvili? Na to neumíme odpovědět.

Nejkrásnější a nejpočetnější kresby se nacházejí v jeskyních v Lascaux. Přesné kopie těchto jeskyň a zobrazení zvířat lze vidět v moderním muzeu – iluze podzemního světa Lascaux je dokonalá. Původní jeskyně je lidem už nepřístupná. Kresby v Lascaux jsou asi 19 tisíc let staré. Kromě lvů, nosorožců, koní jsou pozoruhodní plovoucí jeleni: mají zdvižené hlavy nad hladinou, která je tu znázorněna vodorovnou puklinou ve skále. Lascaux se pro bohatost obrazů označuje jako Sixtinská kaple doby kamenné.

Čtěte také

Jeskyni v Lascaux objevili v roce 1940 kluci, kterým se ztratil pejsek – zapadl škvírou hluboko do země, odkud se ozývalo štěkání. Děti vykopaly široký otvor – a dostaly se rázem hluboko do doby ledové.

Jihozápad Francie mají rádi nejen milovníci historických památek a pravěku, ale i cyklisté, kanoisté a labužníci. Zde se pěstují slavná vína a kraj je známý i velkochovy kachen, které se ale nyní potýkají s ptačí chřipkou.

Do kraje se zamilovala také česká malířka Toyen, která trávila prázdniny u svého kamaráda surrealisty Andrého Bretona ve vesnici Saint-Cirq-Lapopie, která patří k těm nejkrásnějším ve Francii.

Autorka je spisovatelka, žije v Paříži

autor: Klára Notaro
Spustit audio