Kim Philby – zrádce Jejího Veličenstva

8. leden 2022

Muž, který předal sovětům velké množství přísně tajných dokumentů, identifikoval řadu agentů, kteří v SSSR i mimo něj pracovali pro Západ a také varoval prozrazené sovětské agenty.

Jak je možné, že komunistická ideologie uhranula britského studenta, možno dokonce říci středostavovského gentlemana natolik, že byl ochoten zradit všechno a všechny?

Čtěte také

Ta svůdná idea komunismu jako spravedlivého řádu, který vyřeší světové problémy a který lze pomáhat nastolit zradou vlastní země, přátel i manželek.

Kim Philby byl nejvýznamnějším členem takzvané cambridgeské pětky – agentů naverbovaných ve 30. letech minulého století na významné britské univerzitě, což mimo jiné poukazuje na to, že obdobných zrádců bylo ve vyšších zpravodajských a diplomatických kruzích více.

Ostatně analogické postavy můžeme najít i ve Spojených státech a dalších západních zemích. Philby přitom zradil jednoznačně z ideologických důvodů, nikoliv pro peníze.

Jeho působení pak nepředstavuje přímočarou linku, ale díky složitému vývoji uvnitř SSSR má své různé peripetie.

Čtěte také

Jeho odhalování navíc probíhalo po etapách a v poměrně dlouhém časovém úseku. Nakonec však musel na počátku roku 1963 uprchnout do Sovětského svazu.

Bylo pro něj 25 let závěru jeho života, které v této zemi prožil pod dozorem a v izolaci, dostatečným trestem?

V pořadu hovoří badatel a mediální analytik Tomáš Karabela a zazní ukázky z odborné i memoárové literatury, včetně Philbyho pamětí sepsaných v Sovětském svazu.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio