Karel Hvížďala: Zauzlený konflikt Palestinců s Židy

6. únor 2024

Zauzlený konflikt Palestinců s Židy – to je nejspíš nejpřesnější vyjádření podstaty starých i nových sporů kolem státu Izrael, protože oběma stranám dává možnost splétat argumenty ze tří rozdílných příběhů.

První příběh je biblický: Na území dnešního státu Izrael existovala země Pelištim už řadu století před invazí mořských národů. „Cestu země Pelištim“ uvádí Tóra jako nejkratší spojení s Kenaánem, již ale Bůh při východu Izraele z Egypta nezvolil z obavy, že by se Izrael, aby se vyhnul válce, raději vrátil do otroctví.

Čtěte také

Pás pěti pelištejských přístavních měst, tedy dnešní pásmo Gazy, si časem Izrael podmanil. Je však docela dobře možné, že při důvodech, proč o pásmo Gazy nestojí izraelské vlády ani dnes, hraje roli smlouva, kterou uzavřeli s pelištejským Avimelechem praotci Avraham a Jicchak.  

Druhý příběh je historický: Pelašet, o nichž máme první zprávy z doby Ramsese III., patřili k tak zvaným „mořským národům". Bible z nich uvádí „Kreti“ a „Pleti“, z nichž první zřejmě připluli z Kréty a druzí, hebrejsky Pelištim, z jiného ostrova jižní Evropy. 

Čtěte také

Římané, když roku 132 potlačili druhou židovskou válku, zahrnuli dobyté území, známé dosud jako Judea, do provincie Palestina a použili k tomu názvu „země Pelištim“ v době, kdy až více než pět staletí neexistovala. Přičmž území Pelištejců bylo omezeno jen na pás pobřeží Středozemního moře o něco delší než dnešní Pásmo Gazy.   

Třetí příběh je politický: Ten lze shrnout do konfliktu Arabů a Židů o území, které připadlo Židům rozhodnutím OSN v roce 1948, když se Velká Británie vzdala svého mandátu na území Palestiny. Na jeho části měly vzniknout židovský stát pro Židy a domovina pro Araby. 

Permanentní konflikt 

Armády sousedních arabských zemí, které se verdiktu OSN vzepřely, se okamžitě vynasnažily existenci židovského státu zamezit, ale židovský stát tuto první válku přežil. Arabové na jeho území se stali jeho občany, zatímco území Předjordánska, které za války dobylo Jordánsko, bylo roku 1950, podobně jako východní Jeruzalém, přivtěleno k Jordánsku. 

Karel Hvížďala, komentátor

Během Šestidenní války roku 1967 je však okupoval Izrael, stejně jako pásmo Gazy, které si předtím zabral Egypt, a teprve tím byly položeny skutečné základy pro myšlenku palestinského národa a jeho vznesení nároku na vlastní stát. Za situace, kdy to sami podmiňují likvidací židovského státu, to nemůže připustit OSN. 

Tedy: Pakliže obě strany a jejich politici neoddělují politiku od náboženství a spletou z těchto tří příběhů jeden, který zdůvodňuje jejich právo na stejné území, vzniká permanentní konflikt, který nemá řešení.

Autor je publicista

Spustit audio