Karel Hvížďala: CNN Prima News, televizní cirkus

9. květen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy CNN Prima News

Televizní cirkus ve dvoupatrové velké manéži s obrovskou obrazovkou, rozsáhlým světelným parkem a s logem v národních barvách.

Tak bych nejstručněji charakterizoval první dny vysílání zpravodajské stanice CNN Prima News. Tato stanice odstartovala skoro přesně 15 let po zahájení konkurenční stanice České televize ČT24. Jde tedy o druhý pokus konkurovat kanálu ČT24 po privátní stanici Z1, která vysílala od června 2008 a skončila z finančních důvodů v lednu 2011.

Čtěte také

Už před začátkem vysílání, které odstartovalo v neděli 3. května 2020 Hlavními zprávami, se vedení redakce hlavně chlubilo nejmodernějším studiem v Evropě, zpravodajstvím světové úrovně a tím, že mají přístup k databázi CNN a mohou oslovovat jejich reportéry.

Pokud se v této glose zaměřím jen na Hlavní zprávy a pořad 360 stupňů Pavlíny Wolfové a pominu technikálie jako pozdní přepínání z hostů do studia, brzdící dynamiku, kterou se chtěli odlišit od ČT24, chybějící zdroj výsledku průzkumů v první den vysílání nebo těžko čitelnou spodní lištu, která není nejspíš způsobená velikostí, ale typem písma – a to jsou chyby snadno odstranitelné –, tak nejde moderátorům skoro nic vyčítat.

Dokonce se zatím zdá, že na politické scéně nikomu nefandí a jsou kritičtí – to se o dřívějším zpravodajství Primy říct nedalo. Problém začíná být zřejmě právě ve spolupráci se CNN, protože českému konzervativnímu divákovi, který se moc o zahraničí nezajímá a je zvyklý, že vstupy zahraničních zpravodajů skoro vždy tematiku vztahují k Česku – to ale samozřejmě redaktoři CNN nemohou dělat –, je volba témat i způsob podání dost cizí.

Investovat do redakce

V horší situaci se ale ocitla zkušená Pavlína Wolfová ve svém pořadu 360 stupňů, ve kterém jí přidělili roli podobající se spíš rozhodčí než moderátorce. A úplně trapně působila závěrečná pasáž z prvního dne, která měla představit investigativní práci kolegyně.

Čtěte také

Obě neměly připravené dostatečné argumenty, i když měly obě na přípravu měsíc času – a to už nikdy jindy mít nebudou –, proto dopadly špatně. Tvrdík svou roli při dopravě zdravotnického materiálu z Číny snadno a přesvědčivě obhájil, i když se dá tušit, že tomu ve skutečnosti mohlo být jinak. Později se už taková chyba v pořadech neobjevila.

Problém bude zřejmě v investování do lidí: CNN Prima News zaměstnává 100 lidí, 42 moderátorů, 21 regionálních redaktorů a zbytek tvoří technici. ČT24 zaměstnává o něco víc než 600 lidí, řadu analytiků a rešeršistů a 22 regionálních týmů.

Výsledek je proto zřetelný, jak ukázaly i průzkumy: V neděli se na CNN Prima News dívalo 83 tisíc diváků – to je 2,3 %. Ale sledovanost v pondělí byla již skoro třikrát nižší než při premiéře, spadla na 0,86 %, celodenní podíl byl šestkrát nižší, než měla ČT24, a v úterý se trend výrazně nezměnil.

Karel Hvížďala

Aby do roka dosáhla CNN Prima News cílovou sledovanost 1,5 %, musela by zřejmě investovat hlavně do redakce. Vlivem pandemie dosahovala sledovanost ČT24 v posledních měsících rekordních čísel: například v březnu činila 9,5 % a v pondělí okolo pěti procent.

Autor je publicista

Spustit audio