Karel Hvížďala: Babiš, lež a NATO

24. březen 2024

Podle agentury Kantar, hnutí ANO a jeho majitel Andrej Babiš, který válcuje buldozerem lží zbytky demokratické diskuze, dosáhli na 39 procent preferenčních hlasů. Demokraté se ptají: Jak porazit lháře? To je cíl, nejprve je třeba hledat příčinu.

Naději dlouho filozofové viděli ve změně diskurzu monologu k diskurzu dialogu. Jenže digitální a globalizovaný svět lineární vnímání času obrací a diskurz, tedy rozpravu, vrací od dialogu čím dál častěji k monologu, protože život v otázce s věčným dialogem je složitější a pomalejší. 

Čtěte také

A protože současně došlo k zániku hodnotového světa, a tudíž i autorit, kterým lidé věřili a které byly garanty sdílených hodnot, otevřel se prostor pro falešné hráče, kteří se vydávají za majitele pravdy a odnímají z lidí povinnost se v digitálním světě s tsunami sdělení orientovat. Využívají touhu lidí po jistotě: slibují, že i v době krizí bude líp. 

A protože každý lidmi vytvořený řád je do jisté míry fikcí, funguje jen v určitém vymezeném prostředí, což platí i o demokracii a tržním hospodářství, které má u nás velice krátkou tradici. Proto se tomu novému prostředí část lidí brání, bojí se, neumí se v něm orientovat. 

Čtěte také

Neprošli jsme dlouhodobým procesem přechodu magického myšlení k pojmovému, logickému a racionálnímu kritickému myšlení, kterým prošla stará Evropa již po 14. století, kdy zrušila nevolnictví. Jinými slovy, kdy nahradila kolektivní vědomí individuálním vědomím. U nás k tomu došlo až v roce 1781 a prakticky dokonce až v roce 1848. 

Zřejmě proto jsme se tak snadno vzdali v roce 1938, 1948, 1968 a i proto u nás minulý režim padnul až v listopadu roku 1989, kdy bylo rozhodnuto. 

Stejně jako Daladier a Chamberlain 

A proto i dnes může sbírat nejvíc preferencí ten, kdo se holedbá tím, že by své děti nikdy neposlal do války, nebránil svou vlast, i když jeho vlast se právě před 25 lety sama dobrovolně přihlásila ke společenství demokratických zemí a zavázala se vstupem do NATO k jejich obraně: 70 procent obyvatel s členstvím v NATO souhlasí. 

Karel Hvížďala, komentátor

Tedy, čím více máme možností pro svobodné jednání, tím větší je míra viny za zla a falše spáchaná v jeho jménu. Ten, kdo by neposlal děti bránit naše společenství a poslal by je na svůj zámek ve Francii, je zrádce a podle toho se k němu musíme chovat. 

Kdo v době války dvou civilizací mluví o míru, lže, protože tím by válku jen prodloužil a odpovědnost by delegoval i na naše děti a vnuky. Choval by se stejně jako Daladier a Chamberlain, na což jsme již jednou doplatili. 

Autor je publicista 

Spustit audio