K čemu potřebujeme rituály? I ty „obyčejné“ zvyšují práh bolesti, snižují stres, posilují naše pouta

19. září 2021

Rituály mají mnoho různých forem a jsou praktikovány v kulturách po celém světě. Proč se ale staly tak důležitou součástí našich životů? Takovou otázku se snaží zodpovědět článek britské veřejnoprávní stanice BBC.

Na počátku 20. století studoval antropolog Bronisław Malinowski společnosti žijící na Trobriandových ostrovech na Papui Nové Guineji. Zaznamenal celou řadu obřadů a rituálů, které ostrované prováděli, než se vydali na otevřené moře. Když ale rybáři vyšli do blízké klidné laguny, stejné obřady nepoužili. Malinowski proto dospěl k závěru, že rituály byly něčím, co pomáhalo vyrovnat se s nebezpečím otevřeného oceánu.

Pozdější antropologové zaznamenali, že rybáři v jiných částech světa, například ti, kteří lovili v hlubinách u pobřeží Mexického zálivu, vyznávali také mnohé pověry a rituály, které jim pomohly vyrovnat se s nejistotou a nebezpečím jejich profese.

Starobylé a každodenní

Rituály používá lidstvo od nepaměti a jedny z prvních záznamů rituálního chování pocházejí z doby před 70 tisíci lety. Psychologové definují rituál jako předem danou sérii symbolických akcí, často charakterizovaných formalitou a opakováním, která postrádá přímý instrumentální účel.

Čtěte také

BBC upozorňuje, že rituály se v našem každodenním životě vyskytují překvapivě často. Věří se, že tvoříme rituály na základě konkrétních hodnot. Například lidé s křesťanskými hodnotami křtí své děti jako symbol duchovního znovuzrození.

Psychologové říkají, že rituály nám navíc pomáhají méně se znepokojovat. Podle studií se účinek rituálů na snížení úzkosti vztahuje téměř na jakoukoliv stresující situaci.

V jednom z experimentů například vědci nařídili účastníkům provést stresující úkol – zpívat před cizími lidmi. Figuranti byli rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna dostala za úkol před samotným vystoupením provést nějaký rituál. Druhá skupina naopak před zpěvem jen tiše seděla.

Pro stanovení úrovně úzkosti byl změřen srdeční tep účastníků, zaznamenány jejich vlastní pocity úzkosti a také výkon při zpěvu písně. Ti, kteří předtím dokončili rituál, zpívali lépe, měli výrazně nižší srdeční frekvenci a hlásili menší úzkost než zpěváci, kteří rituál předem neprovedli.

Mít kontrolu

Rituály nám také mohou pomoci zvládnout některá z nejnáročnějších období našeho života, například při truchlení. Když zažíváme ztrátu, často cítíme i ztrátu kontroly. Rituály ale podle BBC poskytují určitý řád, který lidem, alespoň částečně, vrací pocit, že nad něčím mají kontrolu.

Čtěte také

Výhody rituálů ale přesahují ​​jednotlivce a jsou evidentní i ve skupinách. Ritualizační chování tak může zlepšit upevňování sociálních vazeb, pokud je praktikované kolektivně. Mít sociální vazby pro jednotlivce znamená zajištění přežití a blahobytu. Při utužování takových vazeb je pak rituální chování velmi dobrým pomocníkem.

Skupinové rituály vytvářejí dojem, že členové mají stejný názor a sdílejí určité hodnoty, které podporují důvěru a pocit bezpečí. Například fotbaloví fanoušci se sbližují prostřednictvím svých pokřiků a písní.

Rituály zvyšují práh bolesti

Psycholožka Valerie van Mulukomová z univerzity v britském Coventry studovala náboženské rituály v Brazílii a Velké Británii. Zjistila, že účast na rituálech zvyšuje práh bolesti a schopnost prožívat pozitivní emoce, což zase posiluje sociální pouto ve skupině. Sociální pouto se ale neomezuje jen na náboženské rituály. K tomuto efektu prý dochází jak u náboženských rituálů, tak u světských rituálů.

Čtěte také

Navzdory mnoha výhodám mají rituály ale i své stinné stránky. Mohou například stimulovat zaujatost mezi skupinami lidí. Extrémně škodlivé jsou pak různé iniciační rituály, které převládají mezi studentskými skupinami nebo uvnitř armády.

Celkově ale výzkumy naznačují, že ať už neformální, sekulární, individuální nebo skupinové – rituály mohou mít pozitivní vliv na náš život.

A vzhledem k tomu, že rituály mají vlastnosti odpuzující stres, psychologové doporučují, abychom se nebáli je provádět před stresovými situacemi ve vlastním životě, třeba před prezentací v práci, zkouškou nebo obtížným rozhovorem. Jak dodává stanice BBC, můžou nám pomoci úplně stejně jako rybářům na Trobriadových ostrovech.

Poslechněte si celý Svět ve 20 minutách, témata vybrala Magdaléna Fajtová.

Dozvíte se, že islamisté z Tálibánu stojí před úkolem spravovat zemi a udržet při tom vlastní jednotu. Občanský odpor proti nim neoslabuje, můžou za to hlavně ženy. Počet hospitalizovaných pacientů s koronavirem přestává být nejpřesnějším ukazatelem pandemie. Angela Merkelová vyzvala k evropské integraci západního Balkánu. 

Spustit audio

Související