Pandemie jako boží trest? Fake news se teď míchají s populistickým ezoterismem, říká religionista Václavík

2. leden 2021

Nový koronavirus je boží trest za lidské prohřešky. Tato tvrzení zaznívají často nejen z úst zástupců křesťanství, ale i judaismu, islámu či alternativních náboženských systémů. „V momentě, kdy je člověk konfrontován se specifickou a obtížnou situací, tak paradoxně jeho první otázkou není, jak se z toho, dostat, ale co za touto krizí stojí,“ vysvětluje host Leonarda Plus religionista David Václavík.

Připomíná, že se tak rozhodně neděje historicky poprvé. „Morové rány a další epidemie byly primárně spojovány s božím trestem nebo aktivitami konkurenčních náboženských skupin,“ zdůrazňuje Václavík a pokračuje:

Čtěte také

„Zejména mezi americkými evangelikály se tato interpretace objevuje poměrně často. Když udeřil hurikán Katrina a přinesl s sebou humanitární katastrofu, tak mnozí z nich to interpretovali jako boží trest za homosexualitu, liberalizaci v oblasti potratů a podobně.“

Analogii ale můžeme vidět i u alternativních náboženských směrů. „Příznivci subjektivní spirituality, pro které někdy ne úplně přesně používáme nálepku new age, zase říkají, že to je trest přírody za to, že se vůči ní chováme macešky a kořistnicky,“ vypočítává a dodává další možnosti:

David Václavík

„Také očekávám, že v náboženských tradicích mimo západní svět se začne objevovat teze, že Západ je prohnilý a pandemie je božím trestem. Možná že mezi radikálními muslimy se už tyto interpretace objevují.“

Přesto je stále relativně brzy na hodnocení epidemie, připomíná Václavík. „Jsme stále uvnitř této krize a nevíme nikdo, jak dopadne.“

Prosíme Boha o ochranu, ale zapomeneme na kostely

To samé platí i pro posouzení vlivu událostí posledního roku na spiritualitu Čechů, vysvětluje religionista:

„Obecně platí zákonitost, že se lidé v krizových dobách k religiozitě přimykají, naopak v dobách stability se k náboženství staví více lhostejně. Když jsem se bavil s lidmi ve svém okolí, tak jistý nárůst náboženských aktivit byl vidět. I do veřejného prostoru začalo náboženství zvláště na jaře tohoto roku více vstupovat.“

Čtěte také

Jako symbolické vyjádření této změny stavu je možné vnímat i jarní vystoupení premiéra Andreje Babiše (ANO). „V něm žádal parlament o první prodloužení nouzového stavu a ukončil ho modlitbou a přáním, aby nás chránil Bůh, což je v moderní české politice věc naprosto nebývalá.“

Ani to by ale Václavík nepřeceňoval. „Když budu jízlivý, tak hned měsíc na to česká vláda řekla, že zapomněla otevřít prostory pro bohoslužby s tím, že zapomněla, že jsou kostely, takže ty se otevíraly se zpožděním.“

Fake news a populistický ezoterismus

Ukazuje se ale výrazný nárůst alternativní spirituality spojené s fenoménem konspirací. „Neřekl bych, že současná situace vedla k tomu, že se tato spiritualita nově objevila nebo získala nové podoby. Spíš získala na nové intenzitě a přitažlivosti, ačkoliv tu byla vždycky.“

Čtěte také

Nárůst fenoménu fake news se projevuje v oblasti spirituality stejně jako v jiných oblastech společnosti, soudí Václavík: „Jednoznačně negativně ovlivňují vztah člověka k institucionalizované religiozitě, pokud tedy ta konkrétní instituce není vnímána jako protiklad nebo alternativa okolní společnosti.“

„Fake news také mohou korespondovat s tím, co já pracovně a nevědecky nazývám populistický ezoterismus. Tím označuji velmi individualizované a privatizované formy religiozity, které nějak korespondují s fenomény, jako jsou ezoterismus a new age, ale zároveň mají velkou míru nedůvěry, až nepřátelství k okolní společnosti.“

Ve skupině odpůrců roušek jde o mix těch, kteří se oprávněně cítí ohroženi, a těch, kteří vše vnímají jako důsledek duchovní katastrofy.
David Václavík

To se také projevuje v diskuzích na sociálních sítích. „Třeba ve skupině odpůrců roušek či epidemiologických opatření vidíme, že jde o velmi specifický mix těch, kteří se oprávněně cítí ohroženi, protože jim třeba zavřeli živnost, a těch, kteří vše vnímají jako důsledek duchovní katastrofy.“

„A to vše se mixuje do takového zvláštního eintopfu, který není možné rozdělit na původní ingredience. Ale v těchto oblastech můžeme očekávat, že konspirační teorie budou posilovat různé formy specifické alternativní spirituality.“

Ani to ale není nový jev dějinách společnosti, připomíná religionista: „S tím se setkáváme dávno předtím v konspiračních teoriích nejen o spiknutí jezuitů, zednářů a dalších.“

„Je to tedy historicky ověřená a logická konsekvence. Dnes se tomu dostane jen nové podoby spojené s koronavirem, očkováním, kontrolou a podobně,“ očekává David Václavík.

Jaké kořeny mají spory o obnovený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí? Jak souvisí složení Rady pro televizní vysílání s katolickým konzervativismem? Mění se vnímání Jana Pavla II. v katolickém Polsku? Proč má Donald Trump podporu amerických katolíků?

Poslechněte si celé Leonardo Plus.

Spustit audio

Související