Jiří Procházka: Má veřejnost dostatek informací o tranzici?

2. červen 2023

V souvislosti s větší viditelností trans lidí, především dospívajících, kteří procházejí coming outem dříve (nejvíc okolo 12 let), se šíří morální panika a potřeba ochránit je před tím, než udělají „chybu“, než se „spletou“ v tranzici a dojde k nevratným změnám.

Veřejnost má stereotypní představy o tom, co tranzice znamená a že třeba v případě prepubertálních dětí jde jen o sociální tranzici, jako změna oslovování a oblékání, v případě dospívajících o užívání blokátorů, což je zcela vratná intervence, nebo hormonů, což také stále je v zásadě vratná intervence.

Čtěte také

Oproti tomu se v mediálně tendenčních textech nezmiňuje, že až polovina dospívajících je vážně ohrožena rizikem sáhnout si na život nebo i pokusem o to. Dále to je stejně vysoká míra sebepoškozování, depresí nebo úzkostí.

Data přitom ukazují, že v případě respektujícího přístupu, ať už sociální (prepubertální děti), nebo i lékařské tranzice (blokátory a hormony), tyto ohrožující jevy zásadně klesají a takoví lidé mají stejný prospěch jako jejich vrstevníci a vrstevnice. Naopak v případě nemožnosti užívat blokátory či hormony musí užívat antidepresiva, nebo dokonce antipsychotika.

Konzistentní identita

Oproti článkům šířícím morální paniku v oblasti transgender tematiky, skutečná data z různých zemí jsou jiná. Řádově tak 2 procenta dospívajících svou tranzici přeruší, často se k ní po čase vrátí, nebo to je z důvodu nebinární identity, kdy např. nechtějí dál užívat hormonální terapii.

Čtěte také

V celkové populaci trans lidí se v některé fázi života pro retranzici rozhodne řádově 8 procent lidí. Opět většinou ne z důvodu, že by se jejich identita změnila, ale např. kvůli šikaně nebo třeba nedostatečné podpoře. Často je to opět jen dočasně. Lidí, kteří jsou nespokojeni s tranzicí z důvodu své identity, tedy „chyby“, jsou promile, řádově 4 z tisíce. Tedy drtivá většina trans dospívajících je ve své identitě stálá (výzkumy je sledují aspoň pět let) a spokojená v dospělém životě (a to i tehdy, když jejich přijetí okolím není ideální).

Jen v USA na 120 odborných institucí odmítlo jako nevědecké pro diagnostickou a terapeutickou praxi používat tzv. fenomén „Rapid-Onset Gender Dysphoria“ („rychlého nástupu genderové dysforie/nepohody“), který pochází z komentářů transfobních rodičů trans dětí a vyvolává paniku kolem rostoucího počtu dospívajících hlásících se údajně náhle k trans identitě jako důsledku nákazy sociálními sítěmi.

Čtěte také

Podle studií je identita dospívajících konzistentní a hlásí se k ní díky pozitivní trans viditelnosti ve společnosti, přístupu ke zdravotní a psychologické péči a informacím, zmenšení společenského stigmatu a na základě dalších generačních společenských a politických zvýhodnění.

Autor je psycholog a psychoterapeut, tajemník prezidia Asociace manželských a rodinných poradců ČR, který se ve své praxi setkává převážné s klientelou z oblasti genderové, sexuální a vztahové diverzity, především řešící genderovou identitu, od dětí přes dospívající až po lidi kolem 50 let

autor: Jiří Procházka
Spustit audio