Jen jedna noc a jdeme dál…

11. červen 2014

Němečtí archeologové nedávno vyslali do světa zprávu, že římské legie podnikaly výpravy na území ovládané Germány i po drtivé porážce u Teutoburského lesa. Nález zbytků vojenského tábora poblíž vesnice Hachelbich v Durynsku přitom můžeme spojit i s dalšími událostmi.

Závěry německých archeologů shrnul ve svém článku Tábor římské legie v Durynsku prof. Jaroslav Petr. Legendární bitva v Teutoburském lese přitom není jediným možným vysvětlením, které objevený pochodový tábor Římanů připouští. Neobvykle velké časové rozpětí v datování nálezů připouští také další výklady. Některé z nich v rozhovoru připomíná doc. Lubomír Košnar z Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Jak pochodové tábory římských legií vypadaly? Jaké informace z nich můžeme po 2000 letech číst? Kolik stop zůstalo po tažení římských legií na našem území? Čím je nález tábora u Hachelbichu výjimečný a přínosný pro naše další poznání? Nejen na tyto otázky doc. Lubomír Košnar odpoví.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio