Jaroslav Drobník: GMO – rizikové téma

15. únor 2012

Mediální obraz geneticky modifikovaných organismů se skládá především z vášní zapřisáhlých odpůrců a příliš nadšených obhájců. Jen málokdy dochází na skutečné objasnění problematiky. Alespoň trochu se o to v rámci necelé hodiny pokusí host, kterého do vysílání pozval redaktor časopisu Vesmír Stanislav Vaněk.

Emeritní prof. RNDr. Jaroslav Drobník, DrSc., se narodil v roce 1929. Vystudoval mikrobiologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a do roku 1971 také na Přírodovědecké fakultě UK pracoval. V šedesátých letech pracoval jako hostující profesor na Michiganské státní univerzitě a tam stál také u zrodu platinových cytostatik. V letech 1971–1990 pracoval v Ústavu makromolekulární chemie ČSAV. V roce 1991 byl jmenován profesorem biofyziky na Přírodovědecké fakultě UK a ustaven ředitelem Biotechnologického ústavu UK.

Zabývá se biotechnologiemi a je jedním ze zakládajících členů sdružení BIOTRIN, jehož cílem a posláním je přispívat k rozvoji vzdělání, zvláště poskytováním informací o vědeckém výzkumu a dalších poznatcích z oblasti moderních biotechnologií zejména v souvislosti s geneticky modifikovanými organismy.

Lusky GMO sóji z ÚEB v Praze


Zítra ve Vstupte!

Nejen o světě neslyšicích dětí, ale také o moderní technice, která je schopna jim účinně pomáhat budeme ve Vstupte! hovořit s PhDr. Ing. Ivou Jungwirthovou.

Spustit audio

Více z pořadu