Jared Diamond: Rozvrat. Jak se národy vyrovnávají s krizemi?

9. srpen 2022

Kniha Rozvrat nabízí vhled do národních krizí a způsobu jejich řešení. Autorem je známý americký vědec Jared Diamond. Přečetl za vás a zajímavé ukázky pro pořad Ex Libris vybral Pavel Hlavatý.

Publikace obsáhle rozebírá analogie mezi osobními a národními krizemi. Ve formátu šest plus jedna představuje sedm zemí, jejich krizové momenty a zvolené způsoby řešení. V závěru pak naznačuje některé budoucí možné krize  jejich varovné signály jsou někdy více, jindy méně rozpoznatelné už dnes. Kniha Rozvrat vyšla poprvé ve Spojených státech v roce 2019 a o rok později i v českém překladu Zdeňka Urbana.

Čtěte také

Téma krize a svůj úhel pohledu na ni otevírá autor hned v úvodu své publikace. „Většina z nás alespoň jednou za život projde osobní krizí. Můžeme ji, ale také nemusíme zvládnout změnou sebe samých. I národy procházejí krizemi a také ony je změnou sebe samých mohou, ale nemusejí zvládnout.

„Terapeuti shromáždili o řešení krizí jednotlivců velké množství informací jak podložených výzkumem, tak neoficiálních. Mohou nám jejich poznatky pomoci při řešení národních krizí?“ pokládá Diamond na začátku řečnickou otázku.

Krize a tlaky

Kniha výrazně těží kromě autorových odborných profesí také z psychologie. „Krizím a tlakům vyžadujícím změnu čelí lidé na různých úrovních jako jednotlivci, týmy, firmy, národy i jako obyvatelstvo celého světa. Krize mohou vzniknout na základě vnějších tlaků.“

„U jednotlivce třeba tím, že jej opustí nebo mu zemře partner. U národa například vyhrožováním či útokem ze strany jiného národa. Vznikají ale také z vnitřních příčin, třeba když člověk onemocní nebo když národ projde občanským konfliktem. Zvládnutí vnějších či vnitřních tlaků vyžaduje selektivní změnu. To platí jak pro jednotlivce, tak i pro národy.“

Čtěte také

Tento moment je podle Diamonda při zvládání krize velmi důležitý, možno říci jeden z nejdůležitějších. „Slovo selektivní je zde klíčové. Není totiž ani možné ani žádoucí, aby jednotlivé osoby či národy zahodily všechno z bývalé identity a změnily se od základu. Krize staví před národy i jednotlivce náročnou výzvu – určit části jejich identity, které jsou funkční a jako takové nepotřebují změnu, a části, které nefungují a změnu tímto vyžadují.

„Jednotlivci i národy vystavení tlaku musejí poctivě posoudit své schopnosti a hodnoty a rozhodnout, které z nich se hodí i za nových změněných okolností a můžou být tudíž zachovány. Zároveň potřebují odvahu rozpoznat, co je nezbytné změnit, mají-li novou situaci úspěšně zvládnout.“

Poslechněte si celou reprízu Ex Libris v audiozáznamu.

autor: Pavel Hlavatý | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio

Související