Věk zdí. Stavíme si bariéry nejen na hranicích států, ale i uvnitř nás samotných, tvrdí Tim Marshall

1. březen 2022

Věk zdí, to je doba, ve které žijeme, soudí spisovatel a novinář Tim Marshall. A pojmenoval tak i svoji novou knihu, kterou v Ex libris pročítá Michaela Krčmová. „Podél hranic vídáme dnes všude vyrůstat zdi. Navzdory globalizaci a vyspělé technice to vypadá, jako bychom byli rozdělenější než kdykoliv předtím,“ píše Marshall.

„Nejméně pětašedesát zemí, tedy více než třetina států celého světa, si na hranicích postavila nějaký druh zábrany. Polovina bariér vzniklých po druhé světové válce byla přitom vztyčena až po roce 2000,“ upozorňuje Marshall.

Čtěte také

Zdi vyrostly v Evropě, v arabském světě, v Africe, Asii i v Americe. Ale to jsou ty viditelné bariéry. Jiná, neviditelné zdi a neviditelné příkopy nosíme hluboko v sobě a často jsou stejně nepřekonatelné jako jejich fyzická obdoba, říká ve Věku zdí novinář:

„Shlukovat se v tlupách, cítit se ohroženi tváří v tvář většímu počtu vetřelců a snažit se reagovat na domnělá nebezpečí. To všechno máme do značné míry v krvi. Pěstujeme si skupinovou identitu, z čehož nezřídka vyvěrá řevnivost vůči těm, kteří k nám nepatří.“

Jádrem problému je podle Marshalla ono staré mentální rozdělování na nás a ty druhé. A všímá si i dnes tolik rozšířeného postoje, který se dá shrnout do dvou tezí: Za prvé, pravdu mám já a nikdo jiný mít nemůže. Za druhé, pokud se mnou někdo nesouhlasí, musí být lidsky pode mnou.

A proto si Marshall ve svém Věku zdí. Proč dnes všude na světě vyrůstají nové hradby všímá nejen fyzických, ale i psychologických bariér.

Poslechněte si celý souhrn knihy.

autor: Michaela Krčmová
Spustit audio