Jana Jeníčková: O kvalitě vzdělání...

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vstupte!

O kvalitě vysokoškolského vzdělání a také o vysokém počtu udělovaných vědeckých titulů a úrovni vědeckých prací v systému vzdělávání v České republice...

Ing. Jana Jenčíková, Ph.D. po studiu ekonomického a manažerského oboru na Fakultě strojní ČVUT (1993) pokračovala tamtéž v doktorském studiu (2004). Působila v Nadaci pro výchovu k ústavnosti, od roku 1993 pracuje na Institutu základů vzdělanosti, tj. dnešní Fakultě humanitních studií UK v Praze, nejprve jako tajemnice, nyní jako ředitelka institutu doktorských studií. Je také členkou sdružení pro humanitní výchovu a vzděláváni SOFIS. Odborně se zajímá o ekonomické aspekty řízení podniků a firem a organizačně zajišťuje doktorská studia na své fakultě.

Zítra ve Vstupte!

Dnešní Vstupte! věnujeme zajímavému tématu, které v sobě obsahuje sport, adrenalin i odbornost. A nahlédneme hodně hluboko... Jak jinak s MUDr. Pavlem Macurou, předsedou Svazu potápěčů ČR.