Jan Vávra: Jaká témata ovládnou volby?

15. srpen 2021

Strefit se do správného tématu, které u veřejnosti rezonuje, je základním předpokladem úspěchu ve volbách. Můžeme vzpomenout na britské labouristy, kteří si před posledními parlamentními volbami pochvalovali, jak výborný program pro celou společnost mají, jenže neodhadli, že Britové chtějí především vyřešit brexit, a výsledkem byla jejich výrazná porážka.

Pokud bychom měli soudit čistě podle obsahu naší předvolební kampaně, tak žádné silné téma neexistuje. Skutečně ale v české populaci není poptávka po řešení zásadních problémů? Podíváme-li se na hlavní zprávy důležitých evropských médií, vidíme, že společenské debatě kolem nás dominují dvě velká témata: koronavirus a klimatické změny. Proč se ona nestala dominantními tématy i našich voleb?

Nelze zavírat oči

Čtěte také

Oba problémy se nás silně dotýkají a domácí média se oběma poctivě věnují. Koronavirus u nás už zabil celkem dost lidí a mírný, ale trvalý nárůst nakažených pokračuje u nás i v okolních státech. Reprodukční číslo R je již delší dobu nad hodnotou jedna. Delta varianta koronaviru může způsobit další vlnu pandemie dokonce dříve než na podzim, varují odborníci, například biochemik Jan Trnka. Řešením je očkování. Tomu se ale část populace zarputile brání, a často hlasitě protestuje – to po zásahu vajíčkem pocítil i náš premiér. Zdravotní, ekonomické i společenské důsledky koronaviru se dotýkají všech.

Podobně hmatatelné důsledky mají i klimatické změny. Dlouho jsme žili v domnění, že buď nic takového neexistuje, nebo že pokud ano, tak se to naší středoevropské země ukryté za kopečky netýká. Události tohoto léta ukazují, že změny klimatu mohou ohrozit i nás. I česká společnost si začíná uvědomovat, že změny má na svědomí lidská činnost a že je třeba s tím něco dělat.

Raději zapomenout

Čtěte také

V zájmu vládních stran samozřejmě není, aby se obě témata propírala. Ve zvládání pandemie vláda neuspěla a jejím zájmem tedy je, aby česká společnost na koronavirus spíše zapomněla. V otázce, jak reagovat na změny klimatu, vláda žádný plán nemá, pokud za něj nepokládáme velmi opatrné akceptování plánu Evropské unie. Ale změna způsobu života, která bude nutná – například pro snížení uhlíkové stopy –, je dlouhodobá záležitost, která daleko přesahuje jedno volební období.

Pokud vláda zásadní problémy obchází, proč se jich tedy nechopí opozice? Bojí se těchto témat proto, že o nich česká populace nechce slyšet? To by bylo dost krátkozraké, protože naléhavost těchto témat bude jen sílit. Nejde samozřejmě o témata vyloženě pozitivní, politici by ale měli být schopni je uchopit konstruktivně.

Česká společnost samozřejmě není zvyklá řešit problémy sama. Příliš dlouho jsme se utvrzovali v tom, že jsme malý národ, že nic nezmůžeme, a spoléhali jsme na to, že naše problémy vyřeší někdo silnější, který nás ochrání. Proto náš postoj ke klimatickým změnám silně kontrastuje třeba se situací v sousedním Německu, kde veřejnost tlačí politiky do opatření chránících klima, což je mimo jiné i příčinou vzestupu Zelených.

Jan Vávra

Z určitých náznaků ale můžeme soudit, že u mladší generace se objevuje tendence přistupovat k celospolečenským problémům aktivněji a nečekat, až to za nás vyřeší jiní. Je ovšem otázkou, proč zejména ty politické strany, které chtějí oslovit i jiné skupiny než jenom důchodce, tyto snahy nepodchytí.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

autor: Jan Vávra
Spustit audio

Související