Ivan Štern: Orbán diktátorem málem proti své vůli

31. květen 2020

Budapešťský zpravodaj polského deníku Szilárd István Pap má za to, že zavést vládu pomocí dekretů a odstavit tak parlament ve skutečnosti Viktor Orbán neměl zapotřebí.

Od času, kdy jeho strana Fidesz začala dominovat parlamentu, tedy od roku 2010, jsou Orbánovi poslanci poslušní jako ovečky. Odhlasují vše, co mu na očích uvidí.

Čtěte také

Tak rázného zásahu do formální demokracie, jako je vláda dekrety, se dopouští i ten nejzavilejší diktátor až v krajní nouzi. Orbán se v krajní nouzi patrně cítil ve chvíli, kdy vypukla koronavirová nákaza.

Kvůli koronaviru rozhodně ne. Jemu hodlal nechat volný průběh. Ale kvůli poslušným ovečkám. Nákazy se zalekly ne kvůli Maďarům, ale kvůli sobě samým. Vynutily si na šéfovi, aby zavedl podobná opatření, jaká v té době zaváděly i okolní země. Dekrety tak na svět Orbán přivedl proto, aby se stal nezávislým nejen na opozici, ale i na vlastních, jinak poslušných ovečkách.

Následně zjistil, že koronavirová nákaza a jí vyvolaný poklop restriktivních opatření je ideálním prostředím, ve kterém může dokončit již bezmála deset let běžící národní revoluci, usilující stvořit kapitalismus na maďarský způsob.

Západní kapitál

Čtěte také

Revoluce měla a má své jisté opodstatnění. Po roce 1989 se Maďarsko vázalo výlučně na ekonomiky západních zemí. Jimi vyvolaná finanční krize v roce 2008 krutě dopadla na desítky, pokud ne stovky tisíc Maďarů majících úvěry a hypotéky vedené u západních bank v cizí měně. Forint se tehdy hluboce propadl a závazky Maďarů se staly bezmála nesplatitelné. Orbán tuto vazbu ředí nově navazovanými vztahy s Ruskem, s Čínou, ale třeba i se Saúdskou Arábií.

V Maďarsku má za souhlasu většiny obyvatel jednoduše přestat dominovat západní kapitál. Vyššími daněmi vláda útočí na zdejší banky držené západními akcionáři. Připravuje je na převzetí oligarchy, vládě loajálními.

Zatímco ostatní země se v nynější krizi zadlužovaly ve prospěch ekonomiky a obyvatel, maďarský ministr financí se stále drží neoliberální rozpočtové mantry. Pomoc lidem a firmám se přesto neřídí obecně ekonomickými kritérii, ale ideou maďarského nacionalismu.

Pomoc jen pro loajální

Režimem „kurzarbeit“, majícím čelit nárůstu nezaměstnanosti, stát podporuje jen podniky v držení vybraných „národních kapitalistů“ anebo oligarchů blízkých Orbánovi.

Malé a střední podnikatele vláda zcela vynechává. Záměrně. Po chvíli vzdorování úpadku se stanou kořistí těch žádoucích národních kapitalistů a oligarchů.

03336285.jpeg

Jestliže si ještě nedávno obce a města, hlavně tam, kde vládne opozice, malovaly, že budou na Budapešti nezávislé, koronavirus se stal záminkou, jak jim zadržovat příjmy a postupně je vyhladovět. Tím i umravnit.

Stručně řečeno: Na příkladu Maďarska je možné učebnicově evropským populistům vyložit, jak je možné lidskou tragédii šikovně využít ve svůj prospěch, a ještě navíc se stát otcem národa.

Autor je publicista

autor: Ivan Štern
Spustit audio

Související