Ivan Štern: Náhle probuzený věrozvěst

31. leden 2023

Američané a Evropská unie, zejména pak tandem Francie a Německo spolu s Itálií, předložily spořícímu se Kosovu a Srbsku plán. Má mírnit vzájemné napětí. Přiština nebude bránit kosovským Srbům, aby se samosprávně uspořádali. Srbsko přestane podněcovat jejich odštěpenecké nálady. Bělehrad, ač sotva kdy uzná Kosovo jako samostatný stát, se zavázal k tomu, že nebude bránit vstupu Kosova do mezinárodních organizací, jakou je Organizace spojených národů.

To vše se má plnit pod velmi tvrdými materiálními sankcemi. Není pak divu, že Bělehrad dohodu chápe jako ultimátum.

Čtěte také

Právě tento okamžik si prezident Zeman vybral k tomu, aby návštěvou obšťastnil svého srbského kolegu. Pochybuju ale, že ho k tomu vede ctižádost k uzavřené dohodě doplnit byť jen tečku nad i. Přítele Vučiče patrně vyrazil potěšit českým rčením, že nic se nejí tak horké, jak se uvaří.

Můj předpoklad potvrdilo rozpětí Zemanova rozpažení, sotva ho vyvezli z letadla, a on jím zval Vučiče, pojď na mou hruď, holoubku, něco útěšného ti pošpitám. Kdoví, možná nechyběla ani vlídná slova, adresovaná společnému kremelskému příteli.  

Cimrmanovské České nebe

Úředním důvodem cesty na Bělehrad, jak sdělila Zemanova kancelář, bylo otevření nově zřízeného Českého domu. Bez ohledu na pozadí historie domu mi to mozek nebere. Nemám pocit, že by prezident Zeman kdykoli předtím otevíral České domy i v daleko významnějších metropolích. Proč nyní a zrovna v Bělehradu?

Čtěte také

Z programu návštěvy nenápadně vykukoval bod, který počítal s jednáním členů obou národních delegací. O čem asi? O ekonomické diplomacii se specifiky, jejichž ráz udával sám Zeman a na nichž se vezlo prezidentovo hradní okolí.

Srbsko v mezinárodní politice v souvislosti s válkou na Ukrajině slyne jistým výjimečným postavením. Částečně na zapřenou, částečně otevřeně se nezřeklo tradičního spojenectví s Ruskem. Sankce vůči němu uplatňované zas tak vážně nebere. Naopak nabízí prostor navázat zpřetrhané vazby na ruské podnikatele, sankcemi postižené, a srbskou škvírou jim pomáhat na zapovězený evropský trh.

Pro hradní okolí bylo otevření Českého domu nepochybně vítanou příležitostí, pomocí v hodině nejvyšší, jak oživit onu specifickou ekonomickou diplomacií. Její patron zanedlouho odejde do prezidentského důchodu a hradní sirotky tu zanechá západním větrům napospas. Narychlo nasbíraná bělehradská spojení sehrají spásnou roli živé vody a sirotčí důchod touto cestou nastřádaný ukonejší mnohá budoucí bolístka.   

Ivan Štern

Možná jsem jen příliš přepjatý a podezřívavý. Možná hledám příběhy tam, kde žádné nejsou. Možná prezident Zeman jen na stará prezidentská kolena otevřením Českého domu v Bělehradu, když se mu v té jeho ekonomické diplomacii bez přívlastků a bez skrupulí příliš nedařilo, hodlá na poslední chvíli vstoupit do dějin jako věrozvěst české kultury. Zda to na cimrmanovské České nebe bude stačit, je ovšem otázka.

Autor je spolupracovník časopisu Přítomnost

autor: Ivan Štern
Spustit audio