Ivan Štern: Maďarsko jako kůl v plotě

13. červenec 2023

Polsko a Maďarsko jsou jedinými evropskými zeměmi, které nesouhlasí s novými opatřeními, jak naložit s běženci a jakým způsobem se na věci mají podílet jednotlivé země Unie.

Čtěte také

Zajímavý postřeh v této souvislosti přinesl maďarský opoziční list Népszava. Orbánově vládě vzkázal, že „jediné, co vláda svým zarputilým odporem může získat, je, že se Giorgii Meloniové ještě více odcizí“ a že „se nakonec na naši stranu (tu maďarskou) nikdo nepostaví“. A to včetně tradičních přátel ve Varšavě.

Záporný postoj Poláků k novému běženeckému balíčku list vysvětluje podzimními parlamentními volbami a předvolebním zápasem. V něm pro stranu Jarosława Kaczyńského mají v této otázce Maďaři sehrát roli „užitečných idiotů“.

Historické přátelství se začíná bortit

Příkop, který mezi Polskem a Maďarskem vyhloubila Orbánova proputinovská politika, obhajujíc se energetickou a surovinovou závislostí na Rusku, je čím dál hůř pro Poláky, ještě donedávna nejbližší přátele Maďarů, překonatelný.

Čtěte také

Přátelství mezi oběma národy nejméně dvě století utvrzovalo jejich spojenectví proti nepříteli obou, nejprve carskému a posléze bolševickému Rusku. Spojenectví nenarušila dokonce ani druhá světová válka, ač oba národy stály na protilehlých stranách. V roce 1939 dokonce Maďaři, spojenci nacistického Německa, otevřeli své hranice pro ustupující polské jednotky, prchající nejen před vítězícím wehrmachtem, ale i před Rusy, zaplavujícími východ Polska.

Vše se radikálně změnilo vypuknutím války na Ukrajině. Orbánovská Budapešť, ač členkou Evropské unie, se prakticky postavila na stranu ruských útočníků. Naopak Poláci vyvíjeli enormní úsilí ve snaze vyzbrojit ukrajinskou armádu, k vlně uprchlíků se chovali vstřícně, dodnes hostí zhruba jeden milion běženců, aktivně se stavěli ke všem sankcím, uvaleným na putinovské Rusko.

Za to Orbán ve snaze se zalíbit Putinovi sabotoval kdeco, počínaje dodávkami zbraní, přes obstrukce v souvislosti s přijímáním Finska a Švédska do Severoatlantické aliance, konče hospodářskými sankcemi. Nechuť, již tak vyvolal ve svých dosavadních přátelích ve Varšavě, se nyní jeví až nepřekonatelná.

Role užitečných idiotů?

K nesouhlasu s novým běženeckým balíčkem se Kaczyńského vláda připojila jen z důvodů předvolebního klání ve snaze uklidnit své kmenové voliče, již tak znejistěné přítomností stovek tisíc uprchlíků ze sousední země. Jejich přítomností vláda naopak argumentuje, proč se k balíčku nemůže připojit. Rozhodně tu žádnou roli nesehrává solidarita s Maďary, donedávna mezi oběma národy tak samozřejmá. Maďarům vyhradila jen roli užitečných idiotů.

Ivan Štern

Až na podzim v Polsku odezní parlamentní volby, Poláci se k Maďarům zas obrátí zády. Na otázku běženeckého balíčku přestanou být tak hákliví. Okolnosti spojené s válkou na Ukrajině jim zřetelně ukázaly, jak důležitá je jejich vazba na Západ. Nové přátele Polsko nachází navíc mezi pobaltskými republikami.

Na orbánovské Maďarsko vybude, obávám se, nanejvýš onen jakešovský kůl v plotě. 

Autor je spolupracovník časopisu Přítomnost

autor: Ivan Štern
Spustit audio