Host Studia Leonardo: biolog prof. Zdeněk Opatrný

9. červenec 2014

Buněčná biologie rostlin

Nakladatelství Springer vydalo počátkem roku v rámci série "Plant Cell Monographs" knihu Buněčná biologie rostlin a její biotechnologické aplikace, jejímiž editory jsou prof. Peter Nick (University Karlsruhe) a prof. Zdeněk Opatrný (Univerzita Karlova). Prof. Zdeněk Opatrný je současně autorem, resp. spoluautorem tří z jejích celkem patnácti kapitol. Editoři se dobře znají již více než dvacet let. Jejich týmy společně publikovaly řadu prací, věnovaných zejména studiu rostlinného cytoskeletu, účinku různých stresových faktorů na rostlinnou buňku či mechanismu působení fytohormonů. Oba také dlouhodobě popularizují praktický přínos moderních poznatků o biologii rostlinných buněk pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a rozvíjejí nejrůznější moderní biotechnologie.

Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. vystudoval fyziologii rostlin na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zde se zabývá zejména buněčnou biologií, patří k zakladatelům rostlinných biotechnologií v ČR. Jeho poznatky a zkušenosti přispěly mimo jiné ke vzniku a rozvoji tzv. rostlinných biotechnologií u nás i ve světě, k jejich uplatnění zejména v ochraně, šlechtění a množení kulturních rostlin „od brambor po růže".


Spustit audio