Host Studia Leonardo: biolog Petr Pokorný

26. únor 2014

Historie a proměny tváře krajiny

Ve středečním Studiu Leonardo budeme hovořit nejen o pravém významu slov paleobotanika nebo paleoekologie. Naším hostem bude autor jedné z několika velmi oceňovaných domácích populárně naučných knih, které vyšly v posledních letech. V knize Neklidné časy se Petr Pokorný snaží zrekonstruovat proměny, kterými českomoravská krajina prošla během holocénu, tj. asi za posledních 12 000 let, a ještě srozumitelně vyprávět o těchto dějích. Naším tématem jsou také kolapsy v přírodě i společnosti a také naše opakovaná historická (ne)poučitelnost.

Biolog Mgr. Petr Pokorný, Ph.D., se narodil v roce 1972. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze a Biologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Postupem času se stále více orientoval na otázky vývoje přírody a krajiny. Tomuto tématu se věnuje doposud, a to v Centru pro teoretická studia (společné pracoviště UK a AV ČR) v Praze.

Zabývá se vývojem vegetace a krajiny, zejména středoevropské kulturní krajiny. Studoval však také vývoj rostlinných společenstev na Galapágách a pravidelně se účastní výzkumů v Egyptě. Je autorem více než 100 vědeckých článků, popularizujících statí a spoluautorem či editorem řady knih – připomeňme alespoň sborník Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti. Jeho poslední kniha Neklidné časy se věnuje čtvrtohorám.


Spustit audio