Host: Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

13. říjen 2019

Historie Židovského muzea v Praze sahá až do roku 1906. Po peripetiích, které přinesly nacistická a komunistická totalita, bylo odstátněno v říjnu roku 1994. Leo Pavlát podotýká, že židovství nejsou jen slzy a zármutek kvůli holocaustu, ale celá kultura, kterou muzejní sbírky zpřítomňují. 

Spustit audio