Gita Zbavitelová

externí redaktorka, komentátorka

Podílí se na pořadech Názory a argumenty a Svět ve 20 minutách.

Pro Český rozhlas Plus připravuje pořad Svět ve 20 minutách, který se pod názvem Svět viděný internetem vysílal do 28. února 2013 na okruhu ČRo 6. 

Působila jako tlumočnice a překladatelka na volné noze. Od roku 1989 externě pracovala pro agenturu Reuters v Praze. V roce 1999 začala připravovat pořady pro Rádio Svobodná Evropa. Poté působila na ČRo 6, kde připravovala pořad Svět viděný internetem a vytvářela zpravodajsko-publicistické příspěvky do pořadu Názory a argumenty a pro náboženskou redakci. Překládá z/do angličtiny. 

Narodila se v roce 1954 v Praze. Po maturitě na gymnáziu v Praze (1973) nebyla z politických důvodů několikrát přijata na FF UK a po neúnavném úsilí se jí v letech 1975–1977 podařilo vystudovat 4 semestry japanistiky formou mimořádného studia bez možnosti získat diplom.

Všechny články

Stránky

Sledujte nás

Kolegové