Generál Heliodor Píka byl zavražděn na základě falešného důkazu. Nachystali ho neslavně proslulí komunisté Reicin a Vaš

18. prosinec 2023

Zlo má být potrestáno – jednoduché konstatování, které zřejmě všichni známe. Ovšem pohledem do historie zjišťujeme, že tomu tak až příliš často není. Takový je i případ justiční vraždy generála Heliodora Píky, kterého se komunisté a především Sovětský svaz chtěli jakkoliv zbavit. Sovětští nohsledi v tehdejším Československu neváhali vytvořit ani falešný důkaz, jen aby se zavděčili. Na smrt tak poslali zcela nevinného člověka a potrestán za to nebyl nikdo.

„Generál Heliodor Píka byl vlastenec, který zastával demokratické principy prezidentů Masaryka a Beneše, legionář z 1. světové války, významný představitel provorepublikové československé armády po okupaci 1939 odešel do zahraničí. Od exilové londýnské vlády dostal úkol: stát se vojenským atašé v Sovětském svazu,“ říká host pořadu historik Jan Kalous a dodává:

„Účastnil se tam budování československé vojenské jednotky, setkával se tam například s Ludvíkem Svobodou.“

Hostem byl: historik Jan Kalous
Účinkují: Dana Černá, Svatopluk Schuller, Jiří Hromada, Michal Zelenka, Miloslav Mejzlík, Lukáš Hlavica
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš

Po skončení války jeho vojenská dráha pokračovala až do únorového komunistického převratu v roce 1948. Byl odeslán na tzv. zdravotní dovolenou. Po pár týdnech dle slov Kalouse „byl 5. května 1948 ve vojenské nemocnici – kde se léčil po operaci žlučníku – zatčen, odvlečen k tvrdým výslechům do konspirační vily a tím vyvrcholilo jeho pronásledování. Komunistům se totiž nehodil, protože byl svědkem řady událostí z války a na jeho zatčení měli zájem Sověti, protože měl dobré zpravodajské kontakty na Západě.“

Ďábelský plán

Zadání bylo jasné, realizace pokulhávala, nebyly totiž důkazy. A tak se do celé věci vložil šéf vojenského zpravodajství Bedřich Reicin spolu s komunistickým fanatikem, který pracoval pro sovětskou stranu zcela nepokrytě, Karlem Vašem. Vymysleli plán vskutku ďábelský: vyrobit falešný důkaz. Což učinili a svědectví o tomto podvodu jsou naprosto věrohodná.

Čtěte také

Jednalo se dle slov historika Kalouse o „falešnou agenturní zprávu, ve které se uvádělo, že Píka se při oslavách vítězství nad Hitlerem v roce 1946 setkal s pracovníkem britské zpravodajské služby a předal mu informace.“

Aby toho nebylo málo, tak se za zatčeným generálem do cely vypravil i sám Reicin. Nabízel mu, že když dosvědčí, že prezident Edvard Beneš připravoval protikomunistický převrat, bude volný. Na to byl ale generál Píka příliš čestným mužem, na rozdíl od monstra Vaše a neblaze proslulého Reicina.

Při soudním líčení, které proběhlo v lednu 1949, se ještě objevil „znalecký posudek“ plk. Zadiny, který byl přímým Reicinovým podřízeným. Ten obsahoval další snůšku lží, které měly posloužit k likvidaci Píky. Ten byl odsouzen k trestu smrti a 21. června 1949 zavražděn na nádvoří plzeňské věznice.

Vaš si dožil v klidu bez potrestání

Vaš, který byl věrným obrazem tehdejší justice, je symbolem zvůle a zhůvěřilostí, které se tehdy děly. Jeho jméno nalézáme u více než 200 tvrdých rozsudků v politicky vykonstruovaných procesech a je osobně odpovědný za zhruba dvacítku popravených.

Čtěte také

Potrestán ani po listopadu, kdy byl konečně generál Heliodor Píka plně rehabilitován, nebyl. Na rozdíl od svých obětí si dožil v klidu svůj život člověka bez svědomí.

Na otázku pořadu Jak to bylo doopravdy, zda nebyl generál Píka odsouzen na základě falešného důkazu, host pořadu historik Jan Kalous odpovídá: „Byl, falzifikát rozhodl o jeho trestu smrti.“

Poslechněte si celé Jak to bylo doopravdy v audiozáznamu. Připravila Ivana Chmel Denčevová.

Spustit audio

Související