„Gazdík si mě vybral, protože myslím na budoucnost.“ Šéf společnosti Scio Šteffl odmítá střet zájmů

24. leden 2022

Pandemie koronaviru a s ní související omezené možnosti výuky vyvolaly debatu o rozsahu učiva, tedy zda se děti neučí některé věci zbytečně. Podle zakladatele společnosti Scio Ondřeje Šteffla by se ale mělo více debatovat o změně celkového směřování českého školství. „Ve Strategii 2030+ není nic napsáno o rodičích. Na ty se pořád zapomínalo a to hrozně brzdí další rozvoj vzdělávání,“ míní.

„Problémy na straně škol, učitelů, dětí a kurikula jistě jsou veliké, ale největší brzdou toho, aby se něco změnilo, jsou rodiče, protože ti jsou většinově spokojeni s tím, jak dnes školy fungují,“ upozorňuje nový poradce ministra školství Petra Gazdíka (STAN).

Čtěte také

Šteffl varuje, že způsob, jakým se dnes děti vzdělávají, jim pro život ve 21. století nebude stačit. Rodiče totiž mají představu, že stejné vzdělávání, kterého se dostalo jim, by se mělo dostat i jejich dětem. Ovšem svět se za posledních třicet let výrazně proměnil.

„Učitelé jsou v tuto chvíli – podle mého pozorování, soudu a informací, které mám –, vlastně mnohem progresivnější než rodiče. Je úplně běžným jevem, že ve škole navrhnou rodičům nějakou modernizaci a ti ji odmítnou,“ říká Šteffl a jako příklad uvádí návrh neznámkovat prvňáčky, proti čemuž se v jedné ze škol postavili rodiče.

Je úplně běžným jevem, že učitelé navrhnou rodičům nějakou modernizaci a ti ji odmítnou.
Ondřej Šteffl

Ministerstvo by podle něj mělo při rozhodování více vycházet ze shromážděných dat, v uvažování poslanců a úředníků totiž stále převládají tendence ve vztahu ke školství zobecňovat svou vlastní školní zkušenost.

„Taková typická odpověď je: ‚U nás ve škole to funguje skvěle, nechápu, o čem to mluvíte.‘ Respektive na začátku je věta: ‚Já vím, že to funguje skvěle, protože mám zkušenost ze své školy, tak co mi to tady vykládáte‘,“ přibližuje.

Nejsem ve střetu zájmů

Šteffl odmítá, že by byl jako poradce ministra ve střetu zájmů například kvůli tomu, že zkušební testy od společnosti Scio využívají některé školy v přijímacím řízení.

„Já o ničem nerozhoduji, já jsem poradce, o věcech rozhoduje pan ministr,“ zdůrazňuje s tím, že školy si o uznávání Národních srovnávacích zkoušek, které poskytuje právě společnost Scio, rozhodují samy. Vztahy s ministrem tak podle Šteffla nebudou mít vliv na zájem o zkušební testy.

Já už nejsem v postavení, že bych potřeboval honit peníze.
Ondřej Šteffl

Společnost Scio provozuje i vlastní školy, podle této firmy je jejich posláním inspirovat ostatní a jít cestou moderních trendů.

„Abych to vyjádřil jednoduše, tak Strategie 2030+ posouvá české školství o 10 bodů nějakým směrem a ScioŠkoly o 15 bodů. A jsou samozřejmě mnohem dále, protože na to mají podmínky,“ popisuje.

Čtěte také

Více než dřív je také podle Šteffla nutné přemýšlet o budoucnosti, což prý je i součástí mise ScioŠkol. Ve školství se dosud vždy děti připravovaly na realitu soudobého světa, ten se ovšem dnes vyvíjí tak rychle, že je třeba myslet na to, jak bude vypadat třeba v roce 2052.

„Pan ministr si mě vybral právě proto, že přemýšlím o budoucnosti. On to už někde zmínil, že se mě chce ptát na otázky roku 2040. Tu výhodu už jsem měl předem,“ odmítá Šteffl dotaz, zda jeho společnost nyní nebude zvýhodňována oproti jiným zřizovatelům škol, a dodává:

„Já už nejsem v postavení, že bych potřeboval honit peníze. Jediná moje výhoda je, že budu moct ovlivňovat věci trochu víc.“

Jak koronavirová pandemie ovlivnila české školství? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.

autoři: Jan Bumba , ert
Spustit audio

Související