Daniel Kroupa: Třísky na neziskovky

23. duben 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zleva šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik a předseda strany Vojtěch Filip

Opět se mluví o neziskovkách. Těm politickým je prý třeba zastavit státní podporu.

Z úst předsedy komunistické strany v této souvislosti zazněl překvapivý výrok: „Nebudou se poskytovat dotace na to, aby někdo rozvracel stát, aby stát zaplatil skupinu nátlaku, která bude bojovat proti státnímu zřízení.“

Čtěte také

Tedy, na tom, že komunistům vadí neziskovky, zejména takové, které kritizují zločiny, jichž se dopouštěli v období, kdy měli vládní monopol, není nic divného. Není důvod se pozastavovat ani nad tím, že se jim nelíbí takové, které v zahraničí kritizují porušování lidských práv diktátorskými režimy. Komunisté je neskrývaně považují za své spojence. Co je ale poněkud udivující, že panu předsedovi vadí rozvracení našeho demokratického právního státu.

Podle marxismu se přece jedná o buržoazní stát založený na vykořisťování dělnické třídy hrstkou majitelů výrobních prostředků a takový stát rozvrátit má jeho strana v popisu práce. Posláním komunistické strany jako předvoje dělnické třídy je vyhrocovat antagonistické rozpory mezi třídami, aby se ukázalo, jak falešné jsou řeči o demokracii a právu.

Buď práci čest!

Veškerý respekt k demokratickému právnímu státu je falešné vědomí, které v lidu pěstují utiskovatelé jenom proto, aby zachovali nespravedlivý systém a aby se jim lépe utiskovalo. Jejich moc smete revoluce, ve které se skrze komunisty dělníci definitivně ujmou vlády a buržoazní stát definitivně rozvrátí. Ten pak bude v souladu s budováním beztřídní společnosti postupně odumírat.

Čtěte také

Pozornému a historicky poučenému uchu zajisté neunikne, že zmíněné vyjádření obsahuje skrytou narážku na Gottwaldovo heslo „republiku si rozvracet nedáme“, které předznamenávalo komunistický teror. Tak trochu se k němu, coby jeho nástupce, pan předseda přihlásil. Jako by tím naznačoval: „Nemylte se, jsme to stále my a máme stále stejné cíle.“

Jenže kde ty loňské sněhy jsou! Třicet let po pádu vlády jedné strany tato strana ústy svého vůdce hájí buržoazní stát a je spojencem představitele velkokapitálu ve funkci předsedy vlády. Má to logiku? Nemá, protože logiku jako metodu myšlení věrní marxisté nikdy neuznávali. Mají však dialektiku, a ta dokáže divy, jde-li o to zdůvodnit nezdůvodnitelné.

Ale abych nebyl nespravedlivý, musím připustit i možnost, že se naši komunisté na základě historických zkušeností poučili a od leninismu se vrátili k původnímu učení pánů Marxe a Engelse.

Daniel Kroupa

Pochopili, že komunismus není možné uskutečnit v agrární, průmyslově nerozvinuté zemi a řekli si, tak jako jejich soudruzi v Indii a v Číně, že je nejprve třeba vybudovat kapitalismus. A dali se do práce.

„Práce je,“ říkávali, „matka pokroku.“ Nebo: „Buď práci čest!“ Ale také: „Když se kácí les, lítají třísky.“ Nu, a nyní ty jejich třísky míří na neziskovky.

Autor je filozof a pedagog

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio