Daniel Kroupa: Manažerské schopnosti jako volební trumf

24. leden 2021

Když předseda hnutí ANO vstupoval do politiky, prohlašoval, že bude řídit stát jako firmu. Sklidil od komentátorů a od politických odpůrců kritiku, že pokládá občany za své zaměstnance. Jeho příznivci si naopak dělali naděje, že se vlády konečně chopil schopný manažer, který uvede věci do pořádku. Kus pravdy měly obě strany.

Státem jsou především občané, kteří na rozdíl od poddaných jsou svobodnými lidmi – to znamená, že nad sebou nepotřebují žádného pána, který by jim poroučel, co musí nebo co nesmí dělat. Podřizují se společně zákonům, kterým jsou povinni podřizovat se i sami zákonodárci. Pouze ve výjimečných situacích, ve vyjmenovaných případech a s časovým omezením, smí vláda občanům něco přikazovat nebo zakazovat. Zkrátka, v demokratickém právním státě, jakým je Česká republika, řídit občany jako zaměstnance firmy není možné. To jde jenom v diktaturách.

Čtěte také

Stát je ale tvořen také úřady, které vykonávají své pravomoci vymezené zákonem a jsou opravdu řízené podobným způsobem jako nějaký podnik. Kdyby tedy zmíněný pan předseda řekl, že bude jako firmu řídit státní úřady, těžko by proti tomu mohl mít někdo vážné námitky. Buďme ale vstřícní a připusťme, že to tak mínil.

Manažerské chyby

Ať už tomu bylo jakkoli, zajímavé je, že se manažerská schopnost stala volebním trumfem a do jisté míry i programem. A ten, jak známo, zavazuje. Je tedy logické, že až tento politik bude před dalšími volbami skládat účty, chyby, kterých se v době svého mandátu při řízení státních institucí dopouštěl, se stanou vítanými argumenty jeho soupeřů.

Čtěte také

Nemusíme vlastně užívat budoucího času, protože předvolební kampaň se zásluhou prezidenta už rozběhla. Opoziční strany nenechávají bez povšimnutí zmatky, které vláda hnutí ANO vyvolávala při zavádění a rušení opatření proti epidemii, při testování nakažených a jejich trasování, při zavírání a otevírání škol, restaurací, sportovišť a kulturních zařízení.

Skutečnost, že k nim docházelo, nepopírá ani sama vláda, ani její podporovatelé. Hájí se tím, že se jednalo o mimořádnou situaci s nepředvídatelným vývojem a že se podobných pochybení dopouštěly i vlády jiných demokratických států na západ od nás. Některé se jich ale nedopouštěly, dodejme. Obhajobu, která občas zaznívá, že kdyby podobnou situaci měli řešit předáci opozičních stran, bylo by to ještě horší, nemůžeme považovat za příliš prozíravou. Jediným způsobem, jak mohou voliči ověřit její pravdivost, totiž je dát jim příležitost.

Filozof a pedagog Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Daniel Kroupa

Jak závažné je předvolební zpochybňování předpokládaných manažerských schopností, pro které byl vynesen až do premiérského křesla, si předseda ANO asi uvědomuje. Zde můžeme hledat důvod pro to, že převzal odpovědnost za průběh očkování většiny populace. Každý, kdo není kazisvět, si přeje, aby byl rychlý a úspěšný bez ohledu na to, kdo jej právě řídí. Zatím ale k optimismu mnoho důvodů nenacházíme.

Autor je filozof a pedagog

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio

Související