České lesy emitují víc CO2, než zadrží. Na vině je hospodaření, degradace půdy a změna klimatu, říká expert Lněnička

14. srpen 2022

„Češi mají zvlášť silný vztah k lesům,“ potvrzuje ve Studiu Leonardo Jiří Lněnička, analytik projektu Faktaoklimatu.cz. V jakém stavu ale jsou naše lesy a plní své funkce tak, jak bychom si přáli?

„Les nám dává nejen dřevo, ale zadržuje vodu v krajině, brání erozi půdy, udržuje druhovou rozmanitost, čistí nám vzduch, tvoří mikroklima a zmírňuje tak lokálně dopady klimatické změny,“ uvádí expert.

Čtěte také

Důležitá je také funkce rekreační. „To ukázalo covidové období, v němž jsme zjistili, že les je místo, kam můžeme jít. Češi mají navíc k lesům o hodně blíž než ostatní národy, jsou pro nás srdcovka.“

„V posledních letech ale české lesy procházejí kůrovcovou kalamitou bezprecedentního rozsahu. Příčiny, které k ní vedly, jsou dlouhodobější a „pracovalo“ se na nich dlouhá desetiletí.“

Tři hlavní příčiny

„Třemi hlavními příčinami, které les oslabují a činí jej zranitelnějším pro kůrovce, je způsob hospodaření v lesích, degradace lesní půdy a proměna klimatu,“ vysvětluje Lněnička.

„Dlouho nám tu padaly kyselé deště, také se tu 200 let intenzivně pěstují jehličnany a jehličí samo půdu hodně okyseluje. Škodí také reaktivní dusík, který vzniká spalováním. Po něm stromy rychle rostou a jsou pak křehké.“

Dnes jsou české lesy významným zdrojem emisí, poměrně podstatně přispívají k uhlíkové bilanci naší země.
Jiří Lněnička

Dále průměrná teplota v České republice za posledních 60 let stoupla o víc než dva stupně. „To má spoustu důsledků, především častější a delší sucha. Vyšší teploty také pomáhají množení kůrovce.“

Lesy ale zároveň fungují jako úložiště jednoho z hlavních skleníkových plynů, CO2. „Moc se o tom nemluví, ale výsledkem všeho toho, co tady zatím padlo, je, že české lesy se namísto pohlcovače emisí staly emitentem uhlíku, uvolňují ho tedy do ovzduší.“

Čtěte také

Uhlíku se ve dřevě zadrží dost, stejně tak v půdě, ale k tomu je potřeba, aby dřevo bylo živé nebo konzervované. „Například v dřevostavbách nebo trvalých výrobcích ze dřeva. Ale ve chvíli, kdy se začne dřevo rozpadat, uhlík se uvolňuje zpět a podobné je to i s půdou po vykácených stromech.“

„Takže dnes jsou české lesy významným zdrojem emisí, poměrně podstatně přispívají k uhlíkové bilanci naší země. Poslední čísla mluví o 10 až 15 milionech tun CO2 ročně, což je víc než veškerá osobní automobilová doprava v naší zemi, takže je to opravdu hodně,“ konstatuje Jiří Lněnička.

Jak by měl člověk správně hospodařit v lesích v době klimatické změny? Poslechněte si celé Studio Leonardo!

autoři: Daniela Vrbová , oci
Spustit audio

Související