Česká hlava 2013

18. listopad 2013

Česká hlava poprvé ocenila představitele humanitního oboru. Nejvyšší ocenění, Národní cenu vlády Česká hlava, získal prof. František Šmahel.

Společnost Česká hlava vyhlašuje soutěž od roku 2002 společně s Úřadem vlády České republiky, aby ocenila nejlepší české vědce a techniky. Vítězství je spojeno s finanční odměnou. V letošním roce si 8 laureátů mezi sebe rozdělí téměř 2 miliony korun. Slavnostní předání s mikrofonem sledoval Dalibor Zíta.

Výsledky soutěže Česká hlava 2013 za vědu, výzkum a inovace
Nejprestižnější ocenění získal prof. PhDr.František Šmahel,Dr.Sc., Dr.h.c.mult., z Centra medievistických studií AV ČR. Oceněn byl za své celoživotní dílo, které zasvětil středověku a získal uznání po celém světě. Prof. Šmahel byl hostem také v pořadech Vstupte! a Třetí dimenze, které si můžete připomenout.

Cenu Invence v letošním roce získala ing. Ilona Müllerová, Dr.Sc., z Ústavu přístrojové techniky AV ČR Brno za dlouhodobý a systematický výzkum elektronových mikroskopů. Cenu Patria si odnesl prof. Mikuláš Popovič, MD, PdD., který pracuje v Institute of Human Virology and University of Maryland, za své objevy zaměřené na poznání viru HIV. Cenu ministra životního prostředí ČR získal Ing. Roman Pavela,Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby za výzkum biologicky aktivních látek. Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR patří Mgr. Ondřeji Maršálkovi, Ph.D., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Cenu Gaudeamus získal Ing. Jiří Václavík z Ústavu organické technologie VŠCHT. Cena Industrie patří společnosti Dvořák – svahové sekačky s.r.o. Udělena byla také mimořádná cena odborné poroty Česká hlava Společnosti TAJMAC – ZPS,a.s., Zlín.

autoři: Tvůrčí skupina popularizace vědy , Dalibor Zíta
Spustit audio