Červen 1989. Rozklad pokračuje

27. červen 2014

Měsíc červen přinesl v roce 1989 řadu zásadních událostí v zahraničí a tichou všeprostupující erozi systému u nás.

V Číně došlo na počátku tohoto měsíce k masakru na Náměstí Nebeského klidu, přesný počet mrtvých není znám dodnes – i tak může dopadnout volání po reformách, v čínském případě dokonce dosti krotké.

V Polsku proběhly – na základě dohod u kulatého stolu – polosvobodné volby, ve kterých v rámci omezujících pravidel drtivě zvítězila Solidarita. Mocenské struktury tamního komunistického režimu se začaly rozpadat.

Čtěte také

V Maďarsku byly zahájeny rozhovory u trojúhelníkového stolu (stranovláda /společenské organizace /opozice) a došlo zde k manifestačnímu pohřbu Imreho Nagye, premiéra z období maďarského povstání z roku 1956, který byl sovětskými intervenčními jednotkami zatčen a v roce 1958 „odsouzen“ k trestu smrti a popraven. Tento pohřeb znamenal výrazný rozchod s totalitní minulostí.

V Československu jako by červen dlouho žádné zásadní události nepřinesl: přestavbová kritika/nekritika striktně se držící mimo politickou sféru, výhrůžné mručení represivního aparátu a stranické věrchušky, opoziční tiché a nekonfrontační Korzo za lidská práva na pražském Můstku, stále populárnější projevy generálního tajemníka ÚV KSČ Milouše Jakeše...

Několik vět

Až 29. června byl zveřejněn text petice Několik vět, vybízející moc k řešení sílící celospolečenské krize. Propagandistická kampaň proti petici (kterou oficiální sdělovací prostředky v komunistickém Československu nikdy nezveřejnily) byla zahájena hned následující den.

V pořadu uslyšíte příspěvky z červnových Rozhlasových novin, doplněné v jednom případě o materiál rozhlasové stanice Svobodná Evropa.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio