Bohdan Chudoba - osamocený myslitel „proti všem“

2. květen 2013
Knížky Bohdana Chudoby se dnes dají sehnat už jen v antikvariátech. Nejsou nedostupné, jsou ale často velmi drahé

Bojovný poslanec a nepokojný exulant, ale také nekonformní historik, razantní publicista a brilantní překladatel, to vše alespoň částečně vystihuje moravského rodáka Bohdana Chudobu.

Narodil se 21. listopadu 1909 v Brně a jeho otcem byl anglista František Chudoba. Historii studoval v Brně, ale také ve Velké Británii, Itálii, Rakousku a Španělsku. Poté vyučoval na středních školách a v roce 1942 se stal komisařem archivní služby a archivářem Českého zemského archivu. Po válce (kdy spolupracoval s odbojem) nastoupil na ministerstvo informací - ovládané tehdy komunisty - jako úředník. V letech 1945 a 1946 byl redaktorem týdeníku Obzory, do kterého přispíval až do roku 1948. V roce 1946 byl za Československou stranu lidovou zvolen poslancem a v roce 1947 byl zvolen předsedou její mládežnické organizace. V rámci této strany patřil k rozhodným kritikům nastupující totality, o čemž svědčí mimo jiné i jeho antikomunistická publicistika z dob třetí republiky.

Po únorovém puči odešel hned 28. února 1948 do exilu. Po krátkých pobytech v Německu a ve Francii (kde pracoval jako tlumočník na francouzském ministerstvu obrany), kdy se politicky angažoval v československém politickém exilu - postupně se podílel na budování exilové lidové strany, založení Křesťansko-demokratického hnutí a nakonec spolupracoval s Českým národním výborem generála Lva Prchaly - odjíždí v roce 1949 do Spojených států, kde přednáší na řadě univerzit. Na konci života se usadil ve Španělsku, kde už dříve dlouhodobě pobýval. Zemřel v Madridu 2. ledna 1982.

Je autorem řady velmi různorodých knih, např.: Psychologie treningu (1932), Počátky barokní myšlenky (1934), O dějinách a pokroku: pět náčrtů (1939), Liberalismus v české výchově (1940), Španělé na Bílé hoře: tři kapitoly z evropských politických dějin (1945), O novou českou školu (1945), Majetek, práce a sociální úkoly (1946), Jindy a nyní: dějiny českého národa (1946, přepracované vydání Frankfurt nad Mohanem 1975), Úvod do studia filosofie (1946), Co je křesťanská politika (1947), Vím, v koho jsem uvěřil a jiné eseje (2009). Další odborné práce vydal v angličtině a španělštině.

Řada jeho próz, básní i esejů zůstává dodnes v rukopise.

Pořad věnovaný Bohdanu Chudobovi vysíláme v cyklu Portréty ve čtvrtek 2. května ve 20:10 hodin.

Spustit audio
autor: Pavel Hlavatý