Zpožděná kolize mezi Indií a Eurasií

7. únor 2013
Kontinenty, ilustrační foto

Indie zřejmě narazila do Eurasie asi o 10 milionů let později, než jsme se zatím domnívali. Naznačují to výsledky studie z Massachusettského technologického institutu.

Himálaje jsou pozůstatkem dávné kolize. Indická deska se oddělila od africké a vysokou rychlostí se pohybovala směrem na sever, až narazila do Eurasie a začala se pod ní podsouvat. Tektonické síly pak vytvořily nejvyšší pohoří světa, které dodnes nese geologické stopy Indie i Asie. Až dosud se geologové domnívali, že k této události došlo před 50 miliony lety.

Studie z Massachusettského technologického institutu ale přináší pochybnosti. Vědci analyzovali složení hornin z různých oblastí Himálají a objevili důkazy o dvou oddělených kolizních událostech. První nastala před 50 miliony lety, kdy se Indie plynule posouvala severním směrem a srazila se s řetězem ostrovů. K druhé, při které se indická deska začala podsouvat po Eurasii a tím vyzdvihla Himálaje, došlo až o 10 milionů let později.

To vypovídá i něco o velikosti indické desky. Sice stále nevíme, jak velký kus je ukrytý pod Eurasií, ale z nového načasování kolize vyplývá, že je patrně menší než jsme zatím předpokládali. Indická deska se posunuje rychlostí 10 centimetrů za rok. „Zpoždění“ o 10 milionů let pak při sbližování kontinentů odpovídá asi 1000 kilometrů.

Zdroj: MIT

Spustit audio
autor: redakce ČRo Leonardo