Zobrazování cizinců v českých filmech a seriálech

18. leden 2014
Zaostřeno na cizince

Postava cizince je v literatuře a filmu častý a oblíbený prvek děje. Nese totiž v sobě napětí, a díky své jinakosti má potenciál umožnit řešení jednotlivých situací nebo celé zápletky, kterého by domácí jinak nebyli schopni.

Někdy je cizinec hlavní postavou, která přichází do nového prostředí. Jindy jsou cizinci ve vedlejších rolích a dokreslují atmosféru nebo prostředí filmu. Jak jsou cizinci zobrazováni v českých filmech a seriálech? Proměňuje se jejich obraz a vyznění jejich jinakosti v závislosti na době?

Pozvání do debaty přijali filmový kritik Kamil Fila z týdeníku Respekt a režisér Filip Renč. Na podzim 2013 totiž vyvolala poměrně masivní debatu, převážně internetovou, série krátkých recenzí Kamila Fily na seriál Sanitka 2, kterou pro Českou televizi podle scénáře Ivana Hubače ml. natočil Filip Renč. V internetové debatě se objevují různé názory, sám režisér se k nim dosud příliš nevyjadřoval.

Pro pořad Zaostřeno na cizince je z celé internetové diskuse relevantní zejména scéna, která vyobrazuje irácký (muslimský) pár u kina Ořechovka v Praze. Žena dostane na ulici náhlé gynekologické potíže, její muž však odmítá, aby ji ošetřil přivolaný lékař nemuslim.

Scény, kdy pacienti napadnou lékaře ze záchranné služby, jsou v seriálu poměrně běžné. V této scéně napadne z náboženských důvodů irácký muž dýkou hlavního hrdinu seriálu, lékaře Janderu, který málem zemře.

Scénu je možné zhlédnout zde (od 11’03).

Debata Filipa Renče a Kamila Fily se v pořadu Zaostřeno na cizince soustředí na otázku, zda k uvedené scéně existovala diskuse nad různými možnostmi, jak irácký pár zobrazit a celou scénu pojmout, a dále na stereotypy, které takovým zobrazením může posilovat. Předchází jí několikaminutová teoretická část o cizinci jakožto typu filmové postavy a nedlouhý výčet českých filmů, kde se v posledních letech cizinec/cizinci objevili.

Speciál Martina Veselovského o filmových komediích z Karlových Varů, Kamil Fila

Protože debata je po celou dobu poměrně vyhrocená a v závěru emocionálně vystupňovaná, uvádíme v rámci maximální možné transparentnosti i několik informací o přípravě, natáčení a průběhu celé rozhlasové debaty:

- Nápad zařadit téma do vysílání vznikl již v prosinci 2013. Vzhledem k časové vytíženosti a cestám obou hostů bylo možné debatu začít připravovat až po novém roce.

- Oba účastníci znali předem název pořadu, jeho zaměření, téma debaty i jméno druhého spoludiskutujícího. Informace měli k dispozici několik dní před natáčením, telefonicky i písemně.

- Vzhledem k časovým možnostem hostů (a poměrně časté praxi vzhledem k času vysílání pořadu) bylo dohodnuto předtáčení debaty na čtvrtek 9. ledna v odpoledních hodinách.

- Tři čtvrtě hodiny před domluveným termínem oznámil Filip Renč, že nestihne přijet do rozhlasu kvůli dalším povinnostem. Operativně však souhlasil s účastí na telefonu. Vzhledem k této skutečnosti musela být kompozice debaty na poslední chvíli ještě lehce upravena (úvodní teoretická část pouze s Kamilem Filou).

- Ačkoli bylo předtáčení pojato, jako by se jednalo o živé vysílání, kvůli technickým problémům s telefonní linkou bylo potřeba natočit delší stopáž. Už během diskuse bylo tedy evidentní, že se pořad bude muset následně sestřihnout. Debata se v jednu chvíli také ocitla v příliš obecné rovině: U realistických zobrazování lékařských zákroků a možností v seriálu, což s tématem cizinců nesouviselo. Nicméně delší stopáž u předtáčených pořadů ČRo není nestandardní, hosté mají často na srdci víc, než kolik se vejde do vysílání.

- Emocionálně vyhroceným závěrem, v němž došlo na invektivy a výhrůžky fyzickým násilím, debata skončila. Editor ČRo Plus, který byl následně rámcově informován o průběhu debaty, upozornil na skutečnost, že v souladu se svým kodexem nesmí Český rozhlas takové výrazy nebo výhružky vysílat, a to ani v živém vysílání. Vymezil tím základní (a také jediná) pravidla střihu.

Režisér Filip Renč před natáčením

- Výsledná sestříhaná verze pořadu obsahuje zhruba 70 procent celé debaty k tématu cizinci v českých filmech a seriálech. Vystřižena byla pasáž se scénou s další cizinkou v tomtéž díle (na výše uvedeném linku ke zhlédnutí od cca 27. minuty): Černošskou zaměstnankyní konzulátu Jihoafrické republiky, která lámanou češtinou vysvětluje jedné z operátorek záchranné služby podmínky pro získání víza. Dále byly vystřiženy již zmiňované pasáže s technickými problémy, pasáže o realističnosti lékařských zákroků, o filmu Filipa Renče Na vlastní nebezpečí, a v neposlední řadě emocionálně vypjatý závěr.

- Jak s Filipem Renčem, tak Kamilem Filou natáčela moderátorka Daniela Vrbová poprvé, s oběma si vyká.

Spustit audio