Zelenskyj se díky válce změnil z Chaplina v Churchilla. Může naplno ukázat své charisma, které se v praktické politice nedá využít, říká psychiatr Vevera

11. srpen 2022

Volodymyr Zelenskyj zřetelně a jasně prohlásil, že válka na Ukrajině skončí až osvobozením Krymu. Jeho popularita během války obrovsky stoupla. Na svém charismatu a komunikačních schopnostech staví válečnou strategii, inspiruje lidi a vzbuzuje v nich odvahu. Fungovalo by Zelenského charisma i v době míru? A jaké jsou jeho osobnostní výhody oproti Putinovi?

Při charakteristice osobnosti se můžeme zaměřit na tři pilíře, podle kterých lze popsat i Putina a Zelenského: vyhledávání nového, vyhýbání se poškození a závislost na odměně. Zdravé jádro je vždy někde uprostřed, zatímco extrémy ve všech třech případech směřují k nejrůznějším poruchám osobnosti.

„Pokud se člověk příliš vyhýbá poškození, je opatrný, pasivní a nejistý. To moc lídrů většinou není. Ale u Putina vidíme určitou opatrnost, například jeho podzemní bunkr v období COVIDu,“ domnívá se Vevera, který působí jako přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni.

Opatrnější Putin a impulzivnější Zelenskyj

Lidé, kteří jsou impulzivní, vynalézaví a kreativní, mají velmi vysokou druhou dimenzi osobnosti, tedy vyhledávání nového. Opakem jsou lidé, u kterých pozorujeme spíše uvážlivost, klid, rigidnost až lhostejnost. A tady podle profesora Vevery vidíme rozdíl mezi Zelenským a Putinem. „Zelenský je určitě impulzivnější, vynalézavější. Putin je klidnější, rigidnější až lhostejnější,“ popisuje.

Čtěte také

U třetí struktury osobnosti můžeme mluvit o závislosti na odměně v psychologickém slova smyslu, tedy především o obdivu.

„Lidé, kteří mají tuto závislost vysokou, jsou citliví, společenští a závislí na odměně. Extrémem můžou být třeba hysterici, kteří se tak chovají proto, aby získali velkou odměnu. Opakem jsou lidé, kteří jsou pragmatičtí, odtažití, chladní a odměnu nepotřebují. A právě v závislosti na odměně vidíme největší rozdíl mezi Zelenským a Putinem,“ popisuje Vevera.

Sebezaměření, spolupráce a přesah

Na rozdíl od záležitostí temperamentu, které jsou vrozené a projevují se ve třech zmíněných dimenzích, existují domény, které můžeme měnit. „Patří mezi ně sebezaměření, tedy to, jak vnímáme sami sebe, co jsme my, jak se vidíme ve světě. Jde o naše sebehodnocení, sebeúctu, sebeovládání a kontrolu. Tady vidíme, že Putin je typický kontrolor.“

Spolupráce je u Zelenského od začátku mnohem výraznější.
Jan Vevera

Podle Vevery se Putin se Zelenským zásadně liší v druhém bodě, kterým je schopnost spolupráce. „Ten, kdo ji má výraznou, je empatický, pomáhající a soucitný. Naopak člověk, který má schopnost spolupráce nízkou, si vystačí sám a je netolerantní, skeptický vůči všem novinkám, nepřátelský a oportunistický. Vidíme, že spolupráce je u Zelenského od začátku mnohem výraznější,“ popisuje profesor Vevera.

Schopnost bavit a oslovovat

Přestože Volodymyr Zelenskyj vyhrál v přímých prezidentských volbách s velkou převahou 70 procent, před začátkem války byla jeho podpora už pouhých 20 procent.

„Hlavním nástrojem charismatiků je mikromanagement, protože umí dobře okouzlit svoje bezprostřední okolí. Umí to jistě dotáhnout i na významné státní funkce, ale k tomu potřebují impresária, kteří za ně udělají každodenní drobnou práci,“ domnívá se Vevera.

Válka je založená na tom, že musíte inspirovat lidi a posilovat sebepřesah.
Jan Vevera

Podle psychiatra především záleží na tom, jak má charismatický vůdce vyvinutou schopnost spolupráce. Často se totiž stává, že lídři typu Zelenského nejsou schopní systémových změn, pokud si pro ně nenajdou spolupracovníky, kteří systému rozumí.

„Na to však na Ukrajině očividně nebyl dostatek lidských zdrojů. A Zelenskyj pak v zoufalství zkoušel nasazovat své metody mikromanagementu. Navrhoval třeba provádět výslechy poslanců, kteří by přitom byli připojení na detektor lži.“

Čtěte také

„Je to taková show a velká politika se takto asi dělat nedá. Taky jezdil do regionů a ptal se úředníků: ‚Čím vy, pane, jezdíte?‘ A oni řekli třeba Toyotou. ‚No vidíte, tak prodejte Toyotu a spravte silnici.‘ Publiku se to v tu chvíli určitě líbilo, ale na druhou stranu Zelenskému začala klesat podpora,“ říká Vevera.

Díky válce tak prezident Zelenskyj může naplno ukázat své charisma, které mu v praktické politice nebylo příliš k užitku. „Válka je založená na tom, že musíte inspirovat lidi a posilovat sebepřesah. A Zelenskyj byl skutečně správný muž na správném místě,“ míní Vevera.

„Velmi pohotově se změnil, jak on sám říká, z šaška v Churchilla, přerostl z Chaplina v Churchilla,“ dodává.

Poslechněte si celý pořad Válka s Janem Veverou v audiozáznamu. Moderuje Barbora Tachecí.

autoři: Barbora Tachecí , arych

Související