Západ by se neměl snažit interpretovat islám. Věřícím je to protivné, myslí si arabista

10. duben 2017

Berlín, Londýn, Stockholm, Káhira. Okruh měst, ve kterých útočili teroristé, kteří vraždění odůvodňují islámem, se rozšiřuje. Jednotlivé státy zpřísňují bezpečnostní opatření, analytici přemýšlejí, jak zvrhlou ideologii islámského extremismu vykořenit, ale spolehlivý recept zatím neexistuje.

Analytik think-tanku Evropské hodnoty Jan Stehlík je přesvědčen, že hnutí islámského extremismu je třeba rozložit a radikály oddělit od zbytku evropských muslimů.

Podle něho nemohou Evropané doufat, že toto hnutí zmizí, pokud se k muslimům začnou chovat ještě vlídněji než dosud. „Islámský extremismus, tedy ideologie založená na touze vnutit svou specifickou interpretaci islámu celé společnosti, se šíří už několik desetiletí – ještě před nástupem tzv. multikulturalismu a pokusů integrovat muslimské menšiny,“ myslí si analytik.


Musíme odmítnout názory, že za islámský extremismus si může Západ sám například proto, že napadal Blízký východ, nebo že jako takový vůbec neexistuje. Například že se ve skutečnosti jedná o radikalizaci mládeže, která nemá s náboženstvím nic společného.Jan Stehlík

Islám se brání sekularizaci

„Říkat, že náboženství a ideologie jsou dvě rozdílné věci, je chyba, kterou děláme. Je to pojetí odvozené od vývoje evropské společnosti, která v určité době oddělila náboženství a světskou moc. Islámu tohle není vlastní a je potřeba k němu tak přistupovat,“ namítá arabista Petr Pelikán. Podle něho byl islám po celou dobu své existence nesekularizovaný – děje se tak až v důsledku interakce se Západem.

„Jestliže Západ začne interpretovat islám a říkat, který je správný, tak to je něco na způsob Pacem in terris. Tedy formy náboženství, která bude věřícím velmi protivná. Její kritici budou poukazovat na to, že tyto interpretace pocházejí z neislámského prostředí a bude docházet k ještě větší radikalizaci,“ dodává Pelikán.


Naše pojetí lidských práv a postavení náboženství vychází z naší zkušenosti s křesťanstvím. Islám je jiný a je těžké ho sekularizovat. A my jako náboženský extremismus chápeme každé náboženství, které nechce být sekularizováno.Petr Pelikán

„Nemůžeme vymyslet řešení, které bude rychlé a účinné. Některé záležitosti nejsou řešitelné, alespoň ne tak, jak si přejeme. Pokud se budeme snažit změnit způsob života muslimů v Evropě, aby konvenoval našemu pojetí, musíme říci, co za to. A tím bude revize současného konceptu lidských práv a svobod,“ doplňuje.

Deradikalizace nemůže fungovat

„Nevím, jestli budeme muset revidovat koncept lidských práv, ale určitě se mění legislativa i přístup k daným menšinám v Evropě. Nové zákony postihují propagaci terorismu, což souvisí se svobodou vyjadřování. Ta je sice v Evropě základním právem, ale pokud by se začal zvětšovat počet lidí schvalujících terorismus, byl by stát naivní, kdyby s tím nic nedělal,“ oponuje Stehlík.

„A v západní Evropě už jsou do úsilí proti extremismu zapojeni i sami muslimové, například ve Velké Británii think-tank Quilliam, který přichází se sekulárním pohledem na islám. Často také spolupracuje v projektech na deradikalizaci islámských extremistů například ve vězeních,“ dodává analytik Evropských hodnot.

Může něco takového podle Pelikána fungovat? „Pokud chcete velmi krátkou reakci, tak nemůže.“

autor: bum
Spustit audio