Zákon billboardy nereguluje, ale likviduje. Dál od silnic budou nebezpečnější, varují reklamní bossové

31. srpen 2017
Billboardy u hlavních silničních tahů v Česku zakazuje nový zákon, přesto nezmizely

Stát odstraní všechny reklamní plochy, pokud nebudou minimálně 250 metrů vzdálené od dálnic nebo silnic 1. třídy. „Pokud se majitelé billboardů chtějí chovat protizákonně a neodstraní je sami, zlikvidujeme je my,“ prohlásil ministr dopravy Dan Ťok s tím, že náklady bude stát vymáhat od majitelů billboardů. Některé reklamní společnosti ale likvidaci odmítají a považují ji za protiústavní.

„Billboardy od zítřka nebudeme provozovat, zůstanou tam symboly státní vlajky. Protože za poutače platíme nájem, ale nemůžeme na ně vylepovat reklamy, vzniká nám vysoká škoda. Zákon přijatý v roce 2012 respektujeme, nyní budeme čekat, jak dopadne stížnost senátorů k Ústavnímu soudu,“ vysvětluje Lukáš Váňa ze Svazu provozovatelů venkovní reklamy.


Když dáte billboard 250 metrů od dálnice, bude hodně velký a teoreticky viditelný. Ale také nebezpečnější, protože bude mimo zorné pole řidiče a ten se za ním bude muset otočit.Lukáš Váňa

Ten má zároveň pochybnosti o tom, že by billboardy snižovaly bezpečnost silničního provozu. Ministerstvo dopravy údajně nepředložilo jediný výzkum, který by dokazoval, že by poutače souvisely s nehodovostí. „A na dotaz, zda něco takového mají, odpověděli negativně,“ dodává Váňa.

„Studie existují. Měřilo se to různými metodami, například výzkumem pohybu očí, který provedla ČVUT a Centrum dopravního výzkumu. I podle většiny zahraničních prací jsou billboardy rizikovým faktorem pro vznik dopravní nehody, byť se mohou lišit v tom, jak je riziko velké,“ oponuje vedoucí oddělení BESIP Martin Farář.


Ve vzdálenosti 250 metrů billboard neodvádí pozornost řidiče od řízení. Jsem rád, že je to v zákoně stanoveno alespoň tak.Martin Farář

Váňa připouští, že určitá forma regulace je nutná, minimální vzdálenost 250 metrů ale považuje za likvidační. „Stát by měl vytipovat konkrétní billboardy, které překáží ve výhledu nebo jsou na nebezpečných úsecích, kde je velký počet nehod. Ale tam, kde je poutač neškodný, by měl zůstat,“ zdůrazňuje.

Ani s tím ale Farář nesouhlasí. Řidič má ze zákona povinnost věnovat se jen řízení a sledování provozu. „Jakýkoli další vjem, a to se netýká jen billboardů, odvádí pozornost. Podle našich výzkumů na dobu od jedné do tří vteřin. A při rychlosti 130 kilometrů za hodinu ujedete za tři vteřiny sto metrů,“ upozorňuje.

  • Aktuální dění
  • Rozhovor