Začala historie českého divadla v Boudě?

8. červenec 2016

Co je vůbec divadlo? A je základním kritériem pro zařazení divadelních kusů do národního prostředí pouze jazyk? Anebo je to soubor také dalších uměleckých složek, bez kterých by divadlo prostě divadlem vůbec nebylo? A jak je to s historií českého divadla? Kde vůbec začala?

„Prvním českým divadlem se stala Bouda na dnešním Václavském náměstí, kde se hrálo v letech 1786 – 1789“, tak zní informace z učebnice literatury pro střední školy, vydané v roce 2001. Posuďte sami při poslechu pořadu, jestli se dá s tímto tvrzením plně souhlasit.


Zajímavostí je, že na portále nad jevištěm Boudy visela velká rakouská orlice a pod ní menší lev, který byl pod ochranou této orlice. Obraz byl doplněn textem: „Pod ochranou křídel tvých vítězí lev“. Připomeňme si, že právě orlice byl symbol Rakouské monarchie a české země byly součástí tohoto rozsáhlého soustátí.

Jisté je, že sama Bouda, tedy budova, dlouho neexistovala. Stála pouhé tři roky. Z dobových pramenů víme, že to byla dřevěná stavba dokonce s galerií, která byla po poměrně krátkém čase stržena. Přesto se tak zapsala do historie českého divadla, že to vedlo ke vzniku mnoha mýtů.

Pohled na české divadelnictví vás při poslechu dostane nejen do období 14. století, kdy vzniknul proslulý Mastičkář, „parodická skladba pro prostý lid“, ale zabývat se budeme obdobím pozdějším.

I obdobím humanistického dramatu, kde nacházíme řadu divadelních děl, a to dokonce v češtině. Podobně je tomu také ve světě opery, jedním z autorů byl český hudební skladatel a kapelník ze západní Moravy, František Václav Míča.

Někdy se opravdu zdá, že se i dnes v pojmech, při jistém žonglování se slovem „národ“ se dostáváme na tenký led. Možná v tom jistou úlohu sehráli také národní obrozenci, protože tam – v dobrém úmyslu – vznikla řada mýtů, které se nám ale na další století zabydlely v našem povědomí. I o tom je tento pořad.

Ostatně, je divadlo pouze budova? Pokud ano, tak můžeme na mýtus o Boudě přistoupit. Ale pokud je divadlo a divadelnictví, v celé šíři tohoto uměleckého žánru, víc než pouhým domem, tak je to další z mýtů, který se nezakládá na pravdě.

Hostem pořadu je teatrolog prof. Vladimír Just, literárně zpracoval Hynek Pekárek a režii měl Michal Bureš.

autor: ide
Spustit audio