Wikipedie může předpovědět propady akcií

02703188.jpeg

Tým výzkumníků z Warwické obchodní školy v Británii zjistil, že existuje jistá korelace mezi nárůstem frekvence prohlížení určitých stránek na Wikipedii a následným propadem akcií, které mají k dotyčným stránkám nějaký vztah. Např. se to týká přímo stránek, pojednávajících o dotyčných firmách. Při náhlém vzestupu zájmu o stránky určitých firem se spíše vyplatí jejich akce okamžitě prodat.

Na internetové encyklopedii Wikipedia mohou všichni lidé jak číst, tak i editovat její jednotlivé články. Uživatelé však mají navíc možnost sledovat příslušné statistiky o frekvenci prohlížení či editování konkrétních stránek v tzv. logu. V předvečer pádu určitých akcií se zpravidla objevil velký vzrůst zájmu o wikipedické stránky spjaté s těmito akciemi, např. s danou firmou. To samé zkoušeli vědci změřit statistickými metodami i v případě četnosti editace určitých článků. Zde však zjistili opačný jev, totiž že vzestup četnosti editace firemních článků nemá prakticky žádný vliv na související akcie.

Tuto souvislost či korelaci potvrdil výzkum zhruba u 30 firem formujících tzv. Dow Jonesův průmyslový index. Pokud se objevilo zvýšení četností návštěv na stránce dané firmy, ukázalo se jako velmi výhodné odprodat její akcie. Relativní účinnost této jednoduché obchodní strategie vykázala rozdíl asi ve výši 140 %, pokud šlo o nárůst zisku. Dokonce se ukázalo, že obecně nepříznivý vývoj na burze jako celku je v předstihu signalizován vyšším předchozím zájem čtenářů o základní ekonomické či finanční pojmy. Zde se projevil relativní nárůst zisku spojený s takto založenou prodejní strategií ve výši 300% . Oproti tomu zvýšený zájem např. o filmy, herce a celebrity neznamená pro pohyby na burze naprosto nic, je v tomto dokonale neutrální, pokud jde o zisk.

Výzkumníci si tento jev vysvětlují tak, že možnost finanční ztráty jednoznačně a silně stimuluje aktivitu lidí a usměrňuje jejich zájmy určitým směrem, včetně zájmu se o rizikovém předmětu nárazově něco víc dozvědět. Totéž pak vede ke kolektivnímu rozhodnutí či chování těchto lidí na trhu s akciemi, které vyúsťuje ve snaze riziko minimalizovat. Podobné korelace se již předtím ukázaly mezi tendencemi k oslabování určitých akcií a vzrůstem indikátorů zájmu ve vyhledávacích statistikách Googlu pro dotyčné firmy.

Zdroje: PhysOrg, Nature Scientific Reports