Warpový pohon není jen fantazie

Detailní pohled na pěnovou výstelku, která ještě postaru "nudně" pruží. Ilustrační foto

Harold White, vědec z NASA, nedávno představil realistickou koncepci nadsvětelného pohonu pro mezihvězdné lodi, který známe většinou jen ze scifi. V oblasti vědecké fikce ještě dlouho zůstane, ale i dlouhá cesta má své první kroky.

V běžném, tzn. neměnném časoprostoru je rychlost jakéhokoliv objektu omezena velikostí rychlostí světla ve vakuu. V rámci jistého teoretického až fantastického konceptu si ale můžeme představit, že pokud by bylo možné deformovat vzdálenosti mezi různými body v prostoru, efektivní rychlost během takového procesu by mohla nominálně rychlost světla dokonce podstatně překročit. V tomto případě jde o manipulaci s časoprostorem jako takovým, jako kdybychom mačkali list papíru. To se označuje slovem warp, deformace.

V rovině scifi se pojem “warpový pohon” prosadil díky televiznímu seriálu Star Trek. Pokud ale jde o seriózní fyziku, tento princip pohonu sice teorie relativity nezakazuje, ale velikost energie, který by byla potřebná pro podobnou manipulaci s časoprostorem, by byla nepředstavitelně obrovská. Poprvé se o realistický popis této metody v rámci fyziky pokusil mexický vědec Miguel Alcubierre v roce 1994 a k takovému závěru dospěl.

Nová analýza problému, kterou nedávno provedl Harold White na konferenci věnované mezihvězdným kosmickým lodím, ale ukázala, že situace s warpovým pohonem by nemusela být až tak komplikovaná. Pokud bychom např. kosmickou loď ve tvaru fotbalového míče umístili doprostřed velkého prstence vytvořeného z jisté velmi podivné a exotické hmoty, došlo by při kontaktu okolí s tímto prstencem k potřebnému shrnování časoprostoru, Vlastní kosmická loď ležící uprostřed by se celou dobu nacházela v jakési “bublině” stabilního plochého prostoru. Tímto warpovým procesem by nemusela být nijak ovlivněna.

<object id="flashObj" width="400" height="292" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1719427015001&linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.space.com%2F16413-star-trek-s-warp-drive-are-we-there-yet-video.html&playerID=1403109806001&playerKey=AQ~~,AAAAAFR6xVM~,85KKOZyvPf6qwFANvqEzo9EFltY58YnJ&domain=embed&dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="https://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1719427015001&linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.space.com%2F16413-star-trek-s-warp-drive-are-we-there-yet-video.html&playerID=1403109806001&playerKey=AQ~~,AAAAAFR6xVM~,85KKOZyvPf6qwFANvqEzo9EFltY58YnJ&domain=embed&dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="400" height="292" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object>

Díky takovému mechanismu by efektivní rychlost cestování ve vesmíru mohla dosáhnout až desetinásobku rychlosti světla. Zásadním pokrokem oproti zmíněnému předchozímu modelu je velikost energie. Alcubierrův model vyžadoval energii, která by vznikla snad totální anihilací planety o velikosti zhruba Jupiteru. Nový model Harolda Whitea vyžaduje anihilaci hmoty „jenom“ o velikosti několika set až tisíců kilogramů. I to je ovšem nepředstavitelně velké množství energie. White a jeho kolegové se už brzy budou snažit v laboratoři vytvořit podmínky, které otestují možnosti tohoto efektu ve velmi malém měřítku. V podstatě půjde o mikrowarp.

Zdroj: Space.com