Vznikne u nás vietnamská škola?

18. červenec 2014
Zaostřeno na cizince

Myšlenka založit vietnamské školy vznikala v souvislosti s uznáním vietnamské menšiny za národnostní menšinu v České republice. Stalo se tak přesně 3. července roku 2013, kdy byl doktor Huu Uyen Pham vybrán za historicky prvního zástupce vietnamské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny.

Jak shrnuje doktor Pham, samotné slovo uznání národní menšiny vyvolá velké a vášnivé diskuse i ve vietnamské komunitě. Někdo namítá, že se nedá mluvit o uznání národní menšiny, a někdo to považuje za významnou, anebo dokonce historickou událost. Za největší přínos uznání považuje možnost vzdělávání ve vlastním jazyce a rozvíjení kulturních aktivit v komunitě.

Doktor Pham shrnuje, že doposud není zajištěn ani pozemek pro možné vybudování školy a ani neexistuje konkrétní projekt, který by byl připraven k realizaci. Stejně tak podpora vyplývající z uznání národní menšinou nepokrývá stavbu, ale jen provoz.

Čtěte také

Doktor Pham ani nevěří, že o možnost navštěvovat vietnamskou školu by byl opravdu zájem. Tvrdí, že většina rodičů usiluje o umístění dětí do českých škol.

Marcel Winter, předseda Česko-vietnamské společnosti, potřebu vybudování ryze vietnamské školy také podkopává. Tvrdí, že na základě uznání vyplývá vietnamským žákům možnost, aby školy zajistily nepovinný předmět výuky vietnamštiny, kde by pak vietnamský jazyk mohly děti uchovávat a rozvíjet. A tvrdí, že vietnamská komunita této možnosti nevyužívá.

Zdenka Dubová, předsedkyně občanského sdružení INFO-DRÁČEK, které se zabývá kulturní integrací vietnamské komunity, by vidinu vietnamské školy uvítala. Zejména pak proto, že mladší generace Vietnamců se sice domluví, ale chybí jim širší slovní zásoba a celková znalost psané vietnamštiny. Stejně má za to, že škola by umožnila mladé generaci uchovávat si vietnamskou identitu, kterou dle ní ztrácejí.

Vietnamská děvčata, ilustrační foto

Zajímavou cestu prosazuje Jiří Koubek, starosta městské části Praha – Libuš, ten usiluje o to, aby se podporovalo zavadění asistentů, kteří by měli pomáhat odstraňovat možná nedorozumění mezi rodiči, dětmi a školou a umožnit co největší integraci vietnamské komunity, a při tom si uchovat specifika své kultury.

I Cong Hung Nguyen, kandidát za ODS do Evropského parlamentu, student VŠE, taktéž říká, že by preferoval zavedení vietnamštiny jako nepovinného předmětu.

Spustit audio