Vysoké ambice Římanů v Germánii

Bronzovou hlavu koně objevili němečtí archeologové v římském městě u obce Waldgirmes

Bronzová a pozlacená hlava koně ukazuje, že Římané byli ve své germánské provincii daleko "usazenější", než se zatím historikové domnívali.

V roce 1993 byly zahájeny vykopávky v římském městě u obce Waldgirmes, která se nachází asi 40 km severně od Frankfurtu. Římské jméno města zůstává neznámé, ale je pravděpodobné, že šlo o hlavní město oblasti, kterou Římané pojmenovali Germania Magna. Nový objev - bronzová hlava koně v životní velikosti - o tom může také vypovídat. Hlavu objevili němečtí archeologové na dně 11 metrů hluboké studny vyzděné dřevěnými kmeny. Jejich dendrologická analýza ukázala, že studna byla vybudována za vlády císaře Augusta kolem roku 9 před naším letopočtem.

Hlava koně zřejmě byla součástí pozlacené jezdecké sochy v životní velikosti. Koho socha zpodobňovala, není v tuhle chvíli jasné, i když nejpravděpodobnějším kandidátem je sám Augustus. Jemné zdobení sochy naznačuje, že byla vyrobena v Itálii a do Germánie byla převezena přes Alpy. Objev hlavy koně spolu s dalšími nálezy podle článku na stránkách Science NOW ukazuje, že Římané měli s Germánií i jiné než dobyvačné plány a navíc se zde cítili velmi bezpečně. Z města Waldgirmes se mělo stát reprezentativní a kultivované místo, ve kterém by kromě zlatých soch nechybělo ani 2200 m2 velké fórum. Pocit bezpečí se ale rychle rozplynul po osudné porážce římských legií bitvě v Teutoburském lese. Zanedlouho po ní zřejmě Římané město v rychlosti opustili.