Vláda proti občanom

22. červenec 2004

Podmienky dohodnutej zmluvy medzi Slovenskom a automobilkou Hyundai/KIA, ktorá má krajine zabezpečiť zahraničné investície v sume zhruba pol miliardy eur, boli až donedávna tajné. Vláda však po dlhotrvajúcom tlaku verejnosti, podporeného aj uznesením parlamentu napokon veľkú časť zmluvy zverejnila. A jej text je naozaj zaujímavým čítaním.

Zmluvu možno stručne charakterizovať tak, že Slovensko sa zaviazalo automobilke poskytnúť všetky možné a často aj nemožné výhody, automobilka však nie je voči Slovensku viazaná ničím. Formulácie typu automobilka "predpokladá" či automobilka "plánuje" sú vskutku rozdielne od formulácií typu Slovensko sa "zaväzuje či Slovensko "poskytne". Konkrétny príklad: ak aj automobilka nezrealizuje všetky naplánované investície, podľa zmluvy Slovensko nemôže a nebude od nej vyžadovať ich plnenie a ani vyžadovať splatenie či uhradenie nákladov na akúkoĺvek poskytnutú pomoc.

Automobilka nie je viazaná prijať ani žiadnych "domácich" ľudí, hoci podstatnú časť nákladov na vyškolenie jej zamestnancov v hodnote bezmála 2000 eur na osobu zaplatí Slovensko. Vláda pri ustupovaní požiadavkám automobilky išla dokonca tak ďaleko, že v zmluve sa zaviazala aj k tomu, čo do jej kompetencie rozhodne nepatrí - napríklad neupravovať súčasné daňové zákony - pričom schvaľovanie zákonov je, prirodzene, v kompetencii parlamentu a nie vlády. Osobitným ustanovením zmluvy je dohoda o tom, že Slovensko, ktoré je riadnym členom Európskej únie, bude v prípade potreby obhajovať záujmy automobilky a nie únie, teda svoje.

Slovensko má príchod Hyndai/KIA stáť zhruba 9 miliárd vlastných korún. Časť z nich je rozpočítaná hlavne na výkup pozemkov a ich úpravu, dobudovanie diaľníc a iné tzv. stimuly, ktorými automobilku k sebe nalákalo. Isté už je, že nepôjde všetko až tak ľahko, ako si to minister hospodárstva Pavol Rusko predstavoval. Prvé problémy, ktoré spôsobia pravdepodobne aj prvý sklz vo výstavbe automobilky sú totiž už na svete - majiteľom pozemkov sa nepáči cena, ktorú im vláda za ne ponúkla a odmietajú ju predať. Ak nepríde k dohode, na rad príde zrejme vyvlastnenie pozemkov, ktorým sa vláda majiteľom už dlhší čas vyhráža, čo však úpravu pozemkov a ich odovzdanie automobilke nijako neurýchli, skôr naopak. Okolo vstupu automobilky Hyndai/KIA na Slovensko bude v krajine ešte veľa vzruchu i škandálov. Význam investície je pritom skutočne veľký a nespochybniteľný - odhliadnuc od textu zmluvy príchod automobilky bude znamenať nielen rozvoj regiónu, ale aj - či už priamo alebo nepriamo -zníženie nezamestnanosti a tým zlepšenie života mnohých ľudí. Hlavné problémy sú dva - jedným je vazalstvo slovenskej vlády voči investorovi a ďalším arogantné správanie sa úradníkov, vrátane ministrov, k občanom a majiteľom pôdy.

A nielen arogantné - vláda sa rozhodla voči vlastným občanom použiť už aj mocenské prostriedky a násilie. Buldozéry už naplno pracujú na pozemkoch, ktoré sú však preukázateľne vo vlastníctve občanov, čím práva zaručené Ústavou i viacerými medzinárodnými dohovormi - napríklad na súkromný majetok - zostávajú iba napísané, nie však aj reálne. Upodozrievať vládu z toho, že chce nasilu a proti vôli ľudí i zákonom presadiť vlastné zámery by bolo nevhodné. Faktom však je, že keby to chcela urobiť, robila to by rovnako, ako to robí dnes.

autor: Juraj Hrabko
Spustit audio